• Ostatnia zmiana 16.11.2020 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Praktyki zawodowe

  Komunikat Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020

   

  ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBIEGIEM DOKUMENTACJI NA PRAKTYKACH ZAWODOWYCH:

   

  1. Studenci , którzy wyrazili chęć odbycia praktyk zawodowych  umawiają się indywidualnie, kontaktując się z opiekunami praktyk z danej jednostki we wskazanych miejscach realizacji praktyk zawodowych
  2. Koordynatorzy praktyk nie umawiają studentów na terminy
  3. Studenci udają się wyłącznie do opiekunów praktyk  w danej jednostce  z dzienniczkiem kształcenia zawodowego i  uzupełnioną ankietą
  4. Wstrzymuje się  obowiązek  uzupełniania i dostarczania wniosków o wydanie skierowania na praktyki oraz kryteria doboru placówki i opiekuna
  5. Dzienniczki praktyk podpisywane są wyłącznie przez opiekunów praktyk z wybranej jednostki
  6. Po odbyciu praktyk dzienniczki należy dostarczyć do  Dziekanatu w celu uzupełnienia i zaliczenia podpisów przez Kierowników lub Osoby upoważnione do zaliczenia przedmiotu lub praktyk zawodowych

   

   

  Zasady realizacji praktyk w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

  Załącznik 1

  Załącznik 2

   

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że oświadczenie o wyrażeniu zgody do przystąpienia praktyk zawodowych

  należy przesłać do Dziekanatu przed rozpoczęciem praktyk zawodowych .

  Studenci , którzy planują realizować praktyki w miejscu zamieszkania lub innych jednostkach, proszeni są o przesłanie :

  - miejsca realizacji praktyki ( nazwa jednostki )

  - z jakiego przedmiotu wraz z liczbą godzin

  - informacji, że praktyki odbywać się będą nieodpłatnie

  W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną nie obowiązują dotychczasowe zasady obiegu dokumentów praktyk zawodowych