Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Logopedia z Fonoaudiologią.