Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Wydziale.
 • Ostatnia zmiana 16.10.2023 przez Administrator UMB

  O Wydziale

  Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powstał w 1999 r. Początkowo funkcjonował jako Oddział Pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim i kształcił w ramach zaocznych studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo. Od 2000 r. rozpoczęto kształcenie na dziennych studiach licencjackich na kierunkach: Pielęgniarstwo i Fizjoterapia oraz na specjalności Dietetyka, a od 2002 r. także na kierunku Położnictwo i na specjalności Zdrowie Publiczne. W 2003 roku, mocą Uchwały Senatu Akademii Medycznej Białymstoku powołano Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia. W dniu 27 marca 2008 r., decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została zmieniona nazwa Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia na Wydział Nauk o Zdrowiu.

  Wydział Nauk o Zdrowiu UMB posiada doskonale przygotowaną kadrę nauczającą, strukturę organizacyjną oraz bazę lokalową zapewniające realizację nowoczesnego programu dydaktycznego i naukowego. Na Wydziale zatrudnionych jest 181 nauczycieli akademickich, w tym 23 profesorów i 25 doktorów habilitowanych.

  W chwili obecnej strukturę Wydziału tworzy 32 jednostek, w tym: 9 Klinik, 20 Zakładów, 2 Samodzielne Pracownie i 1 Studium. Wszystkie jednostki biorą udział w kształceniu lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, elektroradiologów, dietetyków, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, logopedów i fonoaudiologów oraz studentów zdrowia publicznego i biostatystyki. Wydział korzysta z bazy dwóch szpitali klinicznych: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, a także z jednostek organizacyjnych UMB zlokalizowanych w bazie obcej: Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Klinika Geriatrii UMB), Białostockiego Centrum Onkologii (Klinika Onkologii UMB), SP ZOZ w Choroszczy (Klinika Psychiatrii UMB).

  Aktualnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu można studiować na 9 kierunkach studiów:

  •    Biostatystyka (studia I studia stacjonarne )
  •    Dietetyka (studia I stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne)
  •    Elektroradiologia (studia I i II stopnia stacjonarne)
  •    Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia stacjonarne i niestacjonarne)
  •    Logopedia z Fonoaudiologią  (studia I i II stopnia stacjonarne)
  •    Pielęgniarstwo (studia I i II stopnia stacjonarne )
  •    Położnictwo (studia I  stopnia stacjonarne, II stopnia stacjonarne/niestacjonarne)
  •    Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia stacjonarne)
  •    Zdrowie Publiczne (studia I i II stopnia stacjonarne)

  Na Wydziale wydawane jest anglojęzyczne czasopismo naukowe Progress in Health Sciences. Działa tu także Wydziałowe Centrum Wolontariatu. W ciągu każdego roku prowadzonych jest kilkanaście akcji charytatywnych i środowiskowych promujących prozdrowotny tryb życia.

   

   Liczba studentów na Wydziale w latach 2015 – 2019:

  2015 rok*

  2016 rok*

  2017 rok*

  2018 rok*

  2019 rok*

  1589

  1640

  1783

  1898

  1889

                 *stan na dzień 30 listopada danego roku kalendarzowego

   

  Na  Wydziale  uruchomiono kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie dietetyki klinicznej, psychodietetyki, epidemiologii oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

  Zgodnie z nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin Uczelnia posiada prawo nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinach: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu.

  W roku akademickim 2012/2013 Wydział Nauk o Zdrowiu uruchomił kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich):

  - w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplinie medycyna,   

  - w dziedzinie nauk o zdrowiu.

  Wydział Nauk o Zdrowiu posiada następujące pozytywne oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych:

   

  Kierunek studiów

  Uzyskana ocena

  Numer uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  Rok akademicki, w którym zaplanowano ponowną ocenę

  Położnictwo

  pozytywna

  653/2013

  2019/2020

  Pielęgniarstwo

  pozytywna

  599/2016

  2022/2023

  Zdrowie Publiczne

  pozytywna

  600/2016

  2022/2023

  Fizjoterapia

  pozytywna

  529/2018

  2023/2024

   

  Kierunek studiów

  Numer uchwały

  Krajowej Rady Akredytacyjnej

  Szkół Pielęgniarek i Położnych

  Pielęgniarstwo

  Decyzja 21/IV/2017

  Położnictwo

  Decyzja nr 58/IV/2015