• Ostatnia zmiana 02.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  O Wydziale

  Strona: 1 z 2

  Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powstał w 1999 r. 
  Początkowo funkcjonował jako Oddział Pielęgniarstwa na Wydziale Lekarskim i kształcił w ramach zaocznych studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo. Od 2000 r. rozpoczęto kształcenie na dziennych studiach licencjackich na kierunkach: Pielęgniarstwo i Fizjoterapia oraz na specjalności Dietetyka, a od 2002 r. także na kierunku Położnictwo i na specjalności Zdrowie Publiczne. W roku 2003, mocą Uchwały Senatu Akademii Medycznej Białymstoku powołano Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia. W dniu 27 marca 2008 r., decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została zmieniona nazwa Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia na Wydział Nauk o Zdrowiu. 
  Wydział Nauk o Zdrowiu UMB posiada doskonale przygotowaną kadrę nauczająca, strukturę organizacyjną oraz bazę lokalową zapewniające realizację nowoczesnego programu dydaktycznego i naukowego. Na Wydziale zatrudnionych jest 170 nauczycieli akademickich, w tym 19 profesorów, 15 doktorów habilitowanych. 
  W chwili obecnej strukturę Wydziału tworzy 28 jednostek, w tym: 7 Klinik, 18 Zakładów, 2 Samodzielne Pracownie i 1 Studium. Wszystkie jednostki biorą udział w kształceniu lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, elektroradiologów, dietetyków, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, logopedów i fonoaudiologów oraz studentów zdrowia publicznego. 
  W październiku 2011 r. rozpoczęły się zajęcia w nowo wybudowanym, nowocześnie wyposażonym Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu, gdzie mieści się większość zakładów Wydziału. 
  Wydział Nauk o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna i nauk o zdrowiu oraz doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna i nauk o zdrowiu.
  Najmłodszy Wydział Uczelni z roku na rok poszerza swoją ofertę kształcenia. W 2007 r. rozpoczęto kształcenie na kierunku Elektroradiologia, a 2009 r. na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią. 

  '