• Ostatnia zmiana 24.09.2020 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Skład osobowy

  Skład Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu:

  • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. Sławomir Terlikowski
  • Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz
  • Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. Halina Car
  • Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu: dr hab. Mateusz Cybulski
  • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska - Kułak
  • prof. dr hab. Bożena Dobrzycka
  • prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
  • prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
  • prof. dr hab. Barbara Bień
  • prof. dr hab. Ziemowit Ziętkowski
  • prof. dr hab. Zenon Siergiejko
  • prof. dr hab. Wojciech Kułak
  • prof. dr hab. Anna Kuryliszyn- Moskal
  • prof. dr hab. Hanna Bachórzewska – Gajewska
  • prof. dr hab. Bożena Kosztyła – Hojna
  • prof. dr hab. Sławomir Chlabicz
  • prof.dr hab. Małgorzata Mrugacz
  • prof. dr hab. Małgorzata Żendzian - Piotrowska
  • prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
  • dr hab. n med. Marek Szczepański
  • dr hab. n med. Anna Witkowska
  • dr hab. n med. Tomasz Łysoń
  • dr hab. n med. Leszek Boćkowski
  • dr hab.  n med. Mariusz Koda
  • dr hab. n o zdr.  Jolanta Lewko
  • dr hab. Adam Górski
  • dr hab. n. med. Robert Milewski
  • dr hab. n. med. Mariusz Gryko
  • dr n. med. Witold Olański
  • dr n. med. Elżbieta Gościk
  • dr n. med. Sławomir Czaban
  • dr n. med. Dominik Maślach
  • Sebatian Kochański - przedstawiciel studentów
  • Marta Moroz - przedstawiciel studentów
  • Karolina Kuch - przedstawiciel studentów
  • Urszula Piórkowska - przedstawiciel studentów
  • Sylwia Budna - przedstawiciel studentów
  • Daria Martynowicz - przedstawiciel studentów
  • Aleksandra Sidoruk - przedstawiciel studentów
  • Justyna Kostusik - przedstawiciel studentów
  • Jakub Bartoszuk - przedstawiciel studentów
  • Małgorzata Grudzińska - przedstawiciel doktorantów
  • Amanda Maria Kostro - przedstawiciel doktorantów
  • Maciej Jerzy Samusik - przedstawiciel doktorantów

   

  Przedstawiciele Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z głosem doradczym:

  • prof. dr hab. Urszula Łebkowska - koordynator kierunku Elektroradiologia
  • dr hab. Zyta Beata Wojszel - Kierownik Studiów Doktranckich
  • dr hab. Barbara Polityńska - Lewko - Kierownik Studium Filozofii i Psychologii Człowieka