• Ostatnia zmiana 28.09.2021 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Skład osobowy

   

  Skład Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu:

  • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. Sławomir Terlikowski
  • Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz
  • Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. Halina Car
  • Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu: dr hab. Mateusz Cybulski
  • Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. Elżbieta Krajewska - Kułak
  • Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk o Zdrowiu: prof. dr hab. Bożena Dobrzycka
  • prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
  • prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska
  • prof. dr hab. Marcin Moniuszko / wz. prof. dr hab. Ziemowit Ziętkowski
  • prof. dr hab. Zenon Siergiejko
  • prof. dr hab. Wojciech Kułak
  • prof. dr hab. Anna Kuryliszyn - Moskal
  • prof. dr hab. Hanna Bachórzewska - Gajewska / wz. dr hab. Grażyna Kobus
  • prof. dr hab. Bożena Kosztyła – Hojna
  • prof. dr hab. Sławomir Chlabicz
  • prof. dr hab. Małgorzata Mrugacz
  • prof. dr hab. Małgorzata Żendzian - Piotrowska
  • prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
  • prof. dr hab. Adam Górski
  • dr hab. Marek Szczepański
  • dr hab. Anna Witkowska
  • dr hab. Tomasz Łysoń
  • dr hab. Leszek Boćkowski
  • dr hab. Mariusz Koda
  • dr hab. Jolanta Lewko
  • dr hab. Mariusz Gryko
  • dr hab. Jacek Janica
  • dr hab. Barbara Polityńska - Lewko
  • dr hab. Zyta Beata Wojszel
  • prof. wizyt. dr Tomasz Burzykowski / wz. dr hab. Robert Milewski
  • dr Witold Olański
  • dr Sławomir Czaban
  • dr Dominik Maślach
  • Urszula Piórkowska - przedstawiciel studentów
  • Sylwia Budna - przedstawiciel studentów
  • Daria Martynowicz - przedstawiciel studentów
  • Jakub Bartoszuk - przedstawiciel studentów
  • Aleksandra Chyczewska - przedstwiciel studentów
  • Dawid Gadomski - przedstawiciel studentów
  • Zuzanna Jurgilewicz - przedstawiciel studentów
  • Sebastian Kotowski - przedstawiciel studentów
  • Julia Rutkowska - przedstawiciel studentów
  • Małgorzata Grudzińska - przedstawiciel doktorantów
  • Amanda Maria Kostro - przedstawiciel doktorantów
  • Maciej Jerzy Samusik - przedstawiciel doktorantów

   

  Przedstawiciele Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z głosem doradczym:

  • prof. dr hab. Urszula Łebkowska - koordynator kierunku Elektroradiologia/ wz. mgr Elwira Kuderewska - Gawarecka