• Ostatnia zmiana 09.09.2019 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Skład osobowy 2016-2020

  Strona: 1 z 2

  Skład Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu:

  • Dziekan: prof. dr hab. Bożena Dobrzycka
  • Prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
  • Prodziekan ds. rozwoju wydziału: prof. dr hab. Halina Car
  • Prodziekan ds. jakości kształcenia i programów studiów: prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz
  • prof. dr hab. Sławomir Terlikowski
  • prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
  • prof. dr hab. Elzbieta Maciorkowska
  • prof. dr hab. Barbara Bień
  • prof. dr hab. Marcin Moniszko
  • prof. dr hab. Zenon Siergiejko
  • prof. dr hab. Stanisław Sulkowski
  • prof. dr hab. Ryszard Rutkowski
  • prof. dr hab. Wojciech Kułak
  • prof. dr hab. Anna Kuryliszyn- Moskal
  • prof. dr hab. Alicja Wasiluk
  • prof. dr hab. Hanna Bachórzewska – Gajewska
  • prof. dr hab. Bożena Kosztyła – Hojna
  • prof. dr hab. Sławomir Chlabicz
  • prof. dr hab. Ziemowit Ziętkowski
  • prof.dr hab. Małgorzata Mrugacz
  • prof. dr hab. Małgorzata Żendzian - Piotrowska
  • prof. dr hab. n med.  Katarzyna Guzińska - Ustymowicz
  • dr hab. n med. Marek Szczepański
  • dr hab. n med. Anna Witkowska
  • dr hab. n med. Lucyna Ostrowska
  • dr hab.  n med. Zyta Beata Wojszel