• Ostatnia zmiana 18.08.2021 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

    Przenosimy z innej uczelni

    Zasady przenoszenia studentów określa Zarządzenie nr 43/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 11.05.2021r. w sprawie szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów z innych uczelni na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku:

     

    https://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/2149/zarzadzenie-nr-43-2021