Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zasady samokształcenia.
 • Ostatnia zmiana 11.12.2017 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Zasady samokształcenia

  Definicja samokształcenia - forma zajęć realizowana przez studenta: nie wliczana do pensum dydaktycznego jednostki, w której jest realizowana.
   

  Formy samokształcenia:

  • ustala kierownik jednostki realizującej przedmiot
  • obejmują przygotowanie:
   • pracy poglądowej
   • referatu
   • prezentacji multimedialnej
   • materiałów informacyjnych, ulotek dla pacjentów, opiekunów, rodziców
   • materiałów o charakterze promocji zdrowia
   • materiałów o charakterze dydaktycznym

   

  Realizacja samokształcenia:

  • w jednostce realizującej samokształcenie powinna być założona baza danych obejmująca:
   • listę osób, które realizują samokształcenia
   • liczbę godzin do realizacji
   • ustaloną formę samokształcenia
   • potwierdzenie (zaliczenia) samokształcenia
  • jednostka realizująca samokształcenie zobowiązana jest do przechowywania efektów samokształcenia