Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zeszyty Naukowe WNZ.