• Ostatnia zmiana 26.03.2018 przez Administrator UMB

    Sesja naukowo-sprawozdawcza uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym

    28 lutego 2018 r. odbyła się sesja naukowo-sprawozdawcza uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W sesji uczestniczyli doktoranci wszystkich lat studiów oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału, w tym opiekunowie naukowi i promotorzy doktorantów. Podczas sesji doktoranci II roku przedstawili założenia i podstawy teoretyczne swoich prac doktorskich oraz wstępne wyniki badań, natomiast doktoranci IV roku zaprezentowali wyniki badań będących podstawą ich rozpraw doktorskich. Po każdej prezentacji odbyła się żywa dyskusja z udziałem doktorantów i kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału. Poziom merytoryczny przedstawionych prac był bardzo wysoki.

    W programie sesji naukowo-sprawozdawczej znalazła się również prezentacja konkursu „Lider Nauk Farmaceutycznych” przez przedstawiciela Gazety Farmaceutycznej – organizatora konkursu i firmy Gedeon Richter – wyłącznego partnera konkursu. Wystąpiła również laureatka tego konkursu – dr n. farm. Emilia Sokołowska, która jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.