• Ostatnia zmiana 26.04.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

    Wykład dr Roberty Besio z University of Pavia, Italy

    W dniach 23-26 kwietnia 2018 r.  na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, odbył się cykl wykładów pt."The role of Extracellular matrix in regulation of cell metabolism" wygłoszonych przez dr Robertę Besio z Department of Molecular Medicine, University of Pavia, Italy w ramach programu Erasmus+/Teaching Staff Mobility.

    Wizyta miała miejsce w związku z podjęta współpracą naukową pomiędzy Zakładem Chemii Leków, Samodzielną Pracownią Analizy Leków oraz Zakładem Medycyny Molekularnej Uniwersytetu w Pawii.