• Ostatnia zmiana 08.06.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

    XVI Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

    7 czerwca 2018 r. podczas  Dni Otwartych organizowanych w ramach XVI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki duże grono młodzieży nie tylko z białostockich szkół ale też m.in Ełku i Zambrowa wzięło udział  w warsztatach naukowych zorganizowanych przez Jednostki naukowe  Wydziału Farmaceutycznego: Samodzielną Pracownię Analizy Leków, Zakład Chemii Leków, Zakład Toksykologii, Samodzielną Pracownię Biotechnologii, Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Zakład Biologii, Zakład Chemii Medycznej, Zakład Farmacji Stosowanej, Zakład Farmakognozji, Zakład Immunologii, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych, Samodzielną Pracownię Kosmetologii