• Ostatnia zmiana 24.08.2020 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Aktualności

   

  Szanowni Doktoranci,

   

  Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego (Załącznik do Uchwały nr 2/2020 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25.06.2020 r.)

   


  Drodzy Doktoranci!

  Mając na względzie sytuację epidemiologiczną,

  uprzejmie prosimy, aby wszystkie sprawy załatwiać

  WYŁĄCZNIE mailowo i telefonicznie.

  Zapewniamy, że tą drogą nasi pracownicy są w stanie pomóc Wam

  we wszystkich studenckich sprawach.

  Jeśli w Waszej ocenie, sprawa wymaga osobistej wizyty w Dziekanacie, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny,

  aby pracownik mógł ocenić wagę sprawy i udzielić dalszych instrukcji.

  Kierując się zasadami empatii i zrozumienia,

  będziemy w stanie wspólnie wypracować nowe zasady współpracy.

   

   


  Szanowni Państwo,

   

  Uprzejmie informuję, iż 12 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Rady Wydziału Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziały Nauk o Zdrowiu ul. Szpitalna 37, odbędzie się sesja naukowo-sprawozdawcza uczestników studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Podczas sesji wszyscy doktoranci II,III i IV  roku zobowiązani będą do przedstawienia realizowanej przez siebie w ramach studiów doktoranckich tematyki badawczej (na bazie której planują przygotowanie pracy doktorskiej) oraz stopnia zaawansowania badań własnych.

   

  Wystąpienie to powinno mieć charakter prezentacji multimedialnej, połączonej z 6- 8-minutowym wykładem (bardzo proszę o przestrzeganie dyscypliny czasowej podczas swego wystąpienia).

   

  W związku z powyższym uprzejmie proszę o podanie tytułu prezentacji Doktoranta na adres e- mail: joanna.ambrozej@umb.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2020 roku.

   

  Proszę również o dostarczenie w dniu sesji naukowo - sprawozdawczej wydruku swojej prezentacji (6 slajdów na stronie, druk dwustronny).

   

  UWAGA:

  Doktorantów obowiązuje udział w całej sesji, a nie jedynie przedstawienie zaawansowania własnych badań!

  Po zakończeniu prezentacji omówione zostaną sprawy organizacyjne związane ze studiami doktoranckimi.

   

   

   

  Jednocześnie przypominam, że zgodnie z §10 "Regulaminu studiów doktoranckich UMB", każdy z doktorantów jest zobowiązany także do przedłożenia kierownikowi studiów doktoranckich w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego semestru pisemnego sprawozdania z realizacji indywidualnego programu studiów, zaakceptowanego przez opiekuna naukowego/ promotora.

   

   

   

  Z poważaniem,

   

  dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

   

  Kierownik Studiów Doktoranckich

  Wydział Nauk o Zdrowiu UMB

   

   


   

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  Informuję, że został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie Technotalent 2019 do 22 października do godziny 23:59. Zapraszamy wszystkich studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników UMB w wieku 18-35 lat do udziału konkursie.

  Tegoroczna pula nagród wynosi 53 tysiące złotych. Oprócz nagród finansowych laureaci otrzymują wsparcie marketingowe, oraz mentorów i ekspertów potrzebne do rozwijania własnego projektu i jego komercjalizacji. Oprócz kategorii otwartych, studenci i doktoranci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mogą zgłosić swoje pomysły w kategorii „Technotalent UMB”.

  Celem Konkursu Technotalent 2019 jest identyfikacja i wsparcie rozwoju zdolnych uczniów, studentów i absolwentów z Polski północno-wschodniej, w wieku od 18 do 35 lat, którzy realizują lub zrealizowali innowacyjne projekty techniczne lub biznesowe. Rywalizacja konkursowa będzie przebiegać w sześciu kategoriach: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Design, Technotalent Politechniki Białostockiej 2019 oraz Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019.

  Kapitułę Konkursu Technotalent 2019 tworzyć będą eksperci z firm i instytucji patronujących i wspierających całość przedsięwzięcia oraz naukowcy z Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  Podstawą kwalifikacji zgłoszonych do konkursu prac będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii.

  Do konkursu można zgłosić również obiecujące wyniki badań, czy nawet sam pomysł innowacyjnego rozwiązania.

  Więcej informacji na stronie: http://technotalenty.pl/konkurs2019/ oraz
  na fanpageu https://www.facebook.com/fundacjaTechnotalenty/

  e-mail: fundacja@technotalenty.pl
  www.technotalenty.pl

  Z poważaniem,
  Andrzej Małkowski

  --
  Andrzej Małkowski
  Kierownik / Head
   
  Biuro Transferu Technologii
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. J. Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  tel./faks (85) 686 5122
  Technology Transfer Office
  Medical University of Bialystok

  J. Kilinskiego Str. 1
  15-089 Bialystok
  POLAND
  phone/fax: +48 (85) 686 5122
    andrzej.malkowski@umb.edu.pl www.umb.edu.pl/ctt
  www.umb.edu.pl/mpb
  btt@umb.edu.pl

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Pana Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  w Toruniu - prof. dr hab. Edwarda Szłyka oraz Komitetu Organizacyjnego  
  konferencji serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIII  
  Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, które odbędzie się w dniach 16  
  - 18 czerwca 2019 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Bachotek  
  k. Brodnicy.
  Konferencja jest skierowana do doktorantów i młodych doktorów  
  reprezentujących uczelnie wyższe, realizujących swoje badania w  
  zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny  
  oraz fizyki i nauk technicznych.
  W związku z tym wydarzeniem, uprzejmie prosimy o przekazanie  
  niniejszego zaproszenia wraz z ulotką z załącznika potencjalnie  
  zainteresowanym odbiorcom, szczególnie doktorantom, młodym pracownikom  
  naukowym (do 35 roku życia), studentom posiadającym aspiracje naukowe,  
  przedstawicielom kół naukowych, opiekunom i promotorom doktorantów.
  Wszelkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie  
  internetowej:
  http://www.ksd.umk.pl.
  W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail:
  ksd@umk.pl.

   

  Z wyrazami szacunku

  Komitet Organizacyjny KSD

   

  Wydział Chemii,

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

   


                                                                                     SESJA NAUKOWO- SPRAWOZDAWCZA 2019

   

  Szanowni Państwo,

   

  Uprzejmie informuję, iż 14 lutego 2019 roku o godzinie 09:30 w Sali Rady Wydziału Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziały Nauk o Zdrowiu ul. Szpitalna 37, odbędzie się sesja naukowo-sprawozdawcza wszystkich uczestników studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Podczas sesji wszyscy doktoranci II,III i IV  roku zobowiązani będą do przedstawienia realizowanej przez siebie w ramach studiów doktoranckich tematyki badawczej (na bazie której planują przygotowanie pracy doktorskiej) oraz stopnia zaawansowania badań własnych.

   

  Wystąpienie to powinno mieć charakter prezentacji multimedialnej, połączonej z 6- 8-minutowym wykładem (bardzo proszę o przestrzeganie dyscypliny czasowej podczas swego wystąpienia).

   

  W związku z powyższym uprzejmie proszę o podanie tytułu prezentacji Doktoranta na adres e- mail: joanna.ambrozej@umb.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2018 roku.

   

  Proszę również o dostarczenie w dniu sesji naukowo - sprawozdawczej wydruku swojej prezentacji (6 slajdów na stronie, druk dwustronny).

   

  Jednocześnie przypominam, że zgodnie z §10 "Regulaminu studiów doktoranckich UMB", każdy z doktorantów jest zobowiązany także do przedłożenia kierownikowi studiów doktoranckich w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego semestru pisemnego sprawozdania z realizacji indywidualnego programu studiów, zaakceptowanego przez opiekuna naukowego/ promotora.

   
  Z poważaniem
  Dr hab. Zyta Beata Wojszel
  Kierownik Studiów Doktoranckich
  Wydział Nauk o Zdrowiu