• Ostatnia zmiana 23.01.2019 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Aktualności

   

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Pana Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  w Toruniu - prof. dr hab. Edwarda Szłyka oraz Komitetu Organizacyjnego  
  konferencji serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIII  
  Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, które odbędzie się w dniach 16  
  - 18 czerwca 2019 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Bachotek  
  k. Brodnicy.
  Konferencja jest skierowana do doktorantów i młodych doktorów  
  reprezentujących uczelnie wyższe, realizujących swoje badania w  
  zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny  
  oraz fizyki i nauk technicznych.
  W związku z tym wydarzeniem, uprzejmie prosimy o przekazanie  
  niniejszego zaproszenia wraz z ulotką z załącznika potencjalnie  
  zainteresowanym odbiorcom, szczególnie doktorantom, młodym pracownikom  
  naukowym (do 35 roku życia), studentom posiadającym aspiracje naukowe,  
  przedstawicielom kół naukowych, opiekunom i promotorom doktorantów.
  Wszelkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie  
  internetowej:
  http://www.ksd.umk.pl.
  W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail:
  ksd@umk.pl.

   

  Z wyrazami szacunku

  Komitet Organizacyjny KSD

   

  Wydział Chemii,

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

   


                                                                                     SESJA NAUKOWO- SPRAWOZDAWCZA 2019

   

  Szanowni Państwo,

   

  Uprzejmie informuję, iż 14 lutego 2019 roku o godzinie 09:30 w Sali Rady Wydziału Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wydziały Nauk o Zdrowiu ul. Szpitalna 37, odbędzie się sesja naukowo-sprawozdawcza wszystkich uczestników studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu.

  Podczas sesji wszyscy doktoranci II,III i IV  roku zobowiązani będą do przedstawienia realizowanej przez siebie w ramach studiów doktoranckich tematyki badawczej (na bazie której planują przygotowanie pracy doktorskiej) oraz stopnia zaawansowania badań własnych.

   

  Wystąpienie to powinno mieć charakter prezentacji multimedialnej, połączonej z 6- 8-minutowym wykładem (bardzo proszę o przestrzeganie dyscypliny czasowej podczas swego wystąpienia).

   

  W związku z powyższym uprzejmie proszę o podanie tytułu prezentacji Doktoranta na adres e- mail: joanna.ambrozej@umb.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2018 roku.

   

  Proszę również o dostarczenie w dniu sesji naukowo - sprawozdawczej wydruku swojej prezentacji (6 slajdów na stronie, druk dwustronny).

   

  Jednocześnie przypominam, że zgodnie z §10 "Regulaminu studiów doktoranckich UMB", każdy z doktorantów jest zobowiązany także do przedłożenia kierownikowi studiów doktoranckich w terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego semestru pisemnego sprawozdania z realizacji indywidualnego programu studiów, zaakceptowanego przez opiekuna naukowego/ promotora.

   
  Z poważaniem
  Dr hab. Zyta Beata Wojszel
  Kierownik Studiów Doktoranckich
  Wydział Nauk o Zdrowiu