Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 24.05.2022 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Aktualności

       

       

   

   


    Szanowni Państwo,

   

              Uprzejmie zapraszamy na sesję naukowo-sprawozdawczą studentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2022 roku (środa) o godz. 10:00 w Sali Rady Wydziału Centrum Dydaktyczno-Naukowego, ul. Szpitalna 37. Doktoranci będą prezentować swoje wyniki stacjonarnie, natomiast Państwa ze względu  na sytuację epidemiczną zapraszamy do uczestnictwa zdalnego. Link do transmisji on- line:

   

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTUxYjZiYTctNGZmMC00ZDY0LThmOGUtODVlZWI2MjAwOTEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222e5e6686-1e40-43c8-9c05-e9618447e58d%22%2c%22Oid%22%3a%226ca07eb3-201f-487c-b146-2b07757af4e2%22%7d

   

   

   


  I STUDENCKIE SPOTKANIE  GERIATRYCZNO-GERONTOLOGICZNE

  w ramach IX Konferencji Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce

   

  W dniu 10.03.2022 roku w godzinach 14-14.30 przed inauguracją IX Konferencji Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce organizujemy w formie zdalnej I Studenckie Spotkanie Geriatryczno-Gerontologiczne.

  Serdecznie zapraszamy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, studentów studiów jednolitych oraz doktorantów do udziału w prezentacji wyników prac badawczych, opisów przypadków czy prac przeglądowych.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Tematyka przesłanych prac powinna dotyczyć następujących zagadnień:

  1. Starzenie w perspektywie biologicznej, medycznej, psychologicznej lub społecznej

  2. Osoba starsza w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce

  3. Technologie i rozwiązania innowacje zwiększające komfort i bezpieczeństwo starszych osób

  Termin zgłaszania abstraktów: 14.02.2021r. Abstrakty prac przygotowane w języku polskim, o maksymalnej długości 250 słów, należy przesyłać na adres mailowy: klgp@cm-uj.krakow.pl

   

  Zakwalifikowane do prezentacji abstrakty będą oceniane przez Komisję Konkursową. W ocenie prac uwzględniane będą: wkład własny w przeprowadzenie badania, innowacyjność podjętego tematu, rzetelność przeprowadzenia badania, przygotowanie prezentacji i sposób zaprezentowania wyników w trakcie sesji (maksymalny czas prezentacji - 5 minut). Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają dyplomy ZG KLSGwP oraz nagrody książkowe.

   

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego IX Konferencji Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce serdecznie zapraszamy do udziału w I Studenckim Spotkaniu Geriatryczno-Gerontologicznym i jednocześnie zachęcamy do udziału w IX Konferencji Kolegium, na które studentom oferowana jest obniżona opłata konferencyjna.

   

  dr. n. med. Karolina Piotrowicz

  mgr Anna Rudzińska

   


  Szanowni Doktoranci,

   

  Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem Etyki Pracownika Naukowego (Załącznik do Uchwały nr 2/2020 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25.06.2020 r.)

   


  Drodzy Doktoranci!

  Mając na względzie sytuację epidemiologiczną,

  uprzejmie prosimy, aby wszystkie sprawy załatwiać

  WYŁĄCZNIE mailowo i telefonicznie.

  Zapewniamy, że tą drogą nasi pracownicy są w stanie pomóc Wam

  we wszystkich studenckich sprawach.

  Jeśli w Waszej ocenie, sprawa wymaga osobistej wizyty w Dziekanacie, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny,

  aby pracownik mógł ocenić wagę sprawy i udzielić dalszych instrukcji.

  Kierując się zasadami empatii i zrozumienia,

  będziemy w stanie wspólnie wypracować nowe zasady współpracy.