Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inne stypendia.
 • Ostatnia zmiana 06.09.2023 przez Dział Spraw Studenckich

  Inne stypendia

   

  Stypendia przyznawane przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

   

  Stypendia przeznaczone są dla osób studiujących na uczelniach wyższych mających siedzibę lub filię w Białymstoku. Mogą się o nie ubiegać studenci studiów I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich. Średnia ocen studenta ubiegającego się o stypendium w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku nie może być niższa niż 4,5. Natomiast wiek kandydata – nie wyższy niż 26 lat. Zgodnie z regulaminem stypendium może być przyznane jednej osobie, jeden raz na dwa lata akademickie w ciągu studiów wyższych (I lub II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich). Dlatego też ubiegłoroczni laureaci nie mogą ubiegać się o stypendium w tym roku. Wypłata stypendiów nastąpi w jednej transzy do 15 grudnia 2023 r.

  Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 15 września. Będzie można je składać do 15 października. Wnioski w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok z dopiskiem: „Departament Strategii i Rozwoju”. Można też zrobić to elektronicznie (wymagany podpis elektroniczny) na adres e-mail: dsr@um.bialystok.pl (w tytule wiadomości należy wpisać „Wniosek o stypendium”). Formularz wniosku, oświadczenia (w tym oświadczenie o PIT) oraz regulamin przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów dostępne są na stronie Miasta.

   

  Rada Miasta Białystok w dniu 29 maja 2023 r. przyjęła uchwałę LXXI/971/23 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych studentów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3074)

   

  Uchwała dostępna jest pod linkiem:

  https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2023/3074/