Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyjazdy pracowników.
  • Ostatnia zmiana 23.01.2023 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

    Wyjazdy pracowników

     

    Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na UMB, również w ramach umów cywilno-prawnych, przy czym okres zakończenia umowy nie może być wcześniejszy niż okres zakończenia mobilności.

    Przez nauczycieli akademickich rozumie się pracowników UMB zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych lub naukowych, również w ramach umów cywilno-prawnych, przy czym okres zakończenia umowy nie może być wcześniejszy niż okres zakończenia mobilności.