Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyjazdy pracowników.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 25.07.2023 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Wyjazdy pracowników

   

  Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na UMB, również w ramach umów cywilno-prawnych, przy czym okres zakończenia umowy nie może być wcześniejszy niż okres zakończenia mobilności.

  Przez nauczycieli akademickich rozumie się pracowników UMB zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych lub naukowych, również w ramach umów cywilno-prawnych, przy czym okres zakończenia umowy nie może być wcześniejszy niż okres zakończenia mobilności.