Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UMB to My - Opowiem Ci swoją historię.
 • Ostatnia zmiana 21.03.2023 przez Administrator UMB

  UMB to My - Opowiem Ci swoją historię

  Nazwa projektu

  UMB to My- Opowiem Ci swoją historię

  Opis projektu

  Projekt "UMB to My - Opowiem Ci swoją historię" ma za zadanie spopularyzowanie wiedzy o akademickim dziedzictwie medycznym w Białymstoku.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w 2020 roku obchodził Jubileusz 70-lecia powstania, w ramach którego powstał m.in. album elektroniczny pod nazwą „UMB to My” prezentujący historie członków Wspólnoty UMB. Do tej pory zaprezentowano ponad 70 sylwetek osób związanych z Uczelnią (m.in. absolwentów Uczelni, przedstawicieli Władz, naukowców, doktorantów i studentów). Cykl ten cieszy się dużą popularnością, stąd pomysł, aby go poszerzać o kolejne ekscytujące opowieści o powstaniu Uniwersytetu oraz budowaniu akademickości w mieście.

  Cel projektu

  Celem projektu „UMB to My- opowiem Ci swoją historię” jest kontynuacja cyklu opowiadającego o akademickim dziedzictwie medycznym w naszym regionie- przygotowanie i nagranie 10 filmów prezentujących osobowości Uczelni mające istotny wpływ na jej rozwój i rozkwit, a także na rozwój Białegostoku, szkolnictwa wyższego i lecznictwa w tym regionie.

  Pośród 10 zamierzonych filmów, zaplanowano realizację 3 produkcji o byłych rektorach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy przyczynili się do powstania w Białymstoku pierwszej uczelni akademickiej i dalszego imponującego jej rozkwitu: prof. dr hab. Tadeusz Kielanowski (rektor w latach 1950-1955), prof. dr hab. Lech Komczyński (rektor w latach: 1962-1970, III kadencje) oraz prof. dr hab. Andrzej Kaliciński (rektor w latach: 1990-1993).

  7 kolejnych filmów będzie poświęcone równie ważnym i mającym wpływ na rozwój Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku postaciom współczesnym, przedstawicielom władz, a także młodym naukowcom i wybitnym studentom.

   

  Album elektroniczny  "UMB to My- opowiem Ci swoją historię"

   

  Okres realizacji Projektu:  15.11.2021-30.06.2023 r.

   

  Działanie jest realizowane w ramach projektu pt.: UMB to My – Opowiem Ci swoją historię, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630).

   

   

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

  UMB to My – Opowiem Ci swoją historię

  DOFINANSOWANIE
  67 900 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  75 500 zł