Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Teraz już wiem - Cykl filmów edukacyjnych.
 • Ostatnia zmiana 21.03.2023 przez Administrator UMB

  Teraz już wiem - Cykl filmów edukacyjnych

  Logotyp Teraz już wiem cykl filmów edukacyjnych

  Nazwa projektu

  Teraz już wiem- cykl filmów edukacyjnych

  Opis projektu

  W ramach realizacji projektu „Teraz już wiem!” zostanie stworzony cykl krótkich filmów edukacyjnych wyjaśniających kluczowe, a niezrozumiałe dla przeciętnego „Kowalskiego” określenia i procedury medyczne oraz farmaceutyczne. Do udziału w nagrywanych filmach zaproszeni zostaną eksperci z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zajmujący się na co dzień w swojej pracy naukowej podejmowanymi w filmach zagadnieniami. Wśród nich będą pracownicy naukowi z 3 Wydziałów Uniwersytetu Medycznego, zarówno lekarze, jak też farmaceuci, diagności laboratoryjni, dietetycy. Eksperci opowiedzą o tematach, którymi się zajmują na co dzień w swojej pracy naukowej, w sposób prosty i zrozumiały.

  Cykl filmów składa się z 6 odcinków. Tematyka 5-ciu filmów zostanie podana przez kadrę akademicką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (konsultacje wewnętrzne), a tematyka 1 filmu zostanie zaproponowana przez odbiorców i wyłoniona w przeprowadzonym głosowaniu internetowym.

  Filmy zostaną zamieszczone na kanale YouTube Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Cel projektu

  Celem projektu jest popularyzacja wiedzy z zakresu medycyny, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej i innych dziedzin medycznych. Przygotowane filmy będą zawierały tematykę naukowo - badawczą, wśród nich znajdą się zarówno takie określenia jak sztuczna inteligencja w medycynie, jak też popularne superfoods. Nie zabraknie tzw. tematów "na czasie" jakim są z pewnością przeciwciała, immunologia, antyoksydanty, medycyna spersonalizowana, badania kliniczne oraz problematyka związana z COVID-19.

   

  Okres realizacji Projektu:  15.11.2021-30.06.2023 r.

   

  Działanie jest realizowane w ramach projektu pt.: Teraz już wiem- cykl filmów edukacyjnych, przyjętego przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630).

   

  STRONA PROJEKTU TERAZ JUŻ WIEM - CYKL FILMÓW EDUKACYJNYCH

   

   

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

  Teraz już wiem- cykl filmów edukacyjnych

  DOFINANSOWANIE
  60 000 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  67 000 zł