Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. SUBWENCJA 2023 - projekty realizowane przez doktorantów Szkoły Doktorskiej.