Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Historia.
 • Ostatnia zmiana 19.11.2015 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Historia

   

   

  Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Akademii Medycznej w Białymstoku powstałoo w 1955 roku. Głównym ogniwem od początku istnienia STN były koła naukowe przy poszczególnych katedrach.

  Pierwszymi kołami przy zakładach teoretycznych były koła anatomiczne, histologiczne, chemików, mikrobiologów, patologów. Przy klinikach jako pierwsze powstały koła położniczo-ginekologiczne, chirurgiczne przy I Klinice Chirurgicznej i koło internistyczne przy II Klinice Chorób Wewnętrznych.

  Role kierowniczą w sprawach organizacyjnych pełniło Biuro Organizacyjne STN, w skład którego wchodziło 7 osób. Pierwszym Przewodniczącym był Stanisław Sierko, a doradcą do spraw personalnych Łarysa Tymosiuk. Kierownictwo naukowe należało do Rady Naukowej STN, której przewodniczył Profesor Karol Buluk.

  Obecnie STN prężnie działa przy przygotowywaniu Międzynarodowych Konferencji, kursów i warsztatów dla studentów oraz czuwa nad Kołami Naukowymi UMB.

   

   

  Relacja ze spotkania z załozycielem i pierwszym przewodniczącym STN UMB dr Stanisławem Sierko