Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sprawozdania z realizacji prac naukowych realizowanych w 2012 roku.
 • Ostatnia zmiana 07.09.2016 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Sprawozdania z realizacji prac naukowych realizowanych w 2012 roku

  Kierownicy zadań badawczych 

  jednostek organizacyjnych 

  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie proszę o złożenie do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej, w terminie do dnia 6 maja 2013 r., sprawozdań z realizacji zadań badawczych finansowanych z dotacji działalności statutowej i zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich za rok 2012. 

  W przypadku uzyskania zgody kierownika projektu na  przedłużenie realizacji lub/i finansowania zadania badawczego, sprawozdanie należy złożyć w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania badawczego. 

  Do sprawozdania należy dołączyć manuskrypt przeznaczony lub już wysłany do druku bądź kopię opublikowanej pracy.

  Sprawozdanie należy złożyć w 1 egzemplarzu w formie papierowej, według wzoru, który jest dostępny na stronie internetowej Uczelni:

  - dla zadań badawczych realizowanych z dotacji działalności statutowej

  http://www.umb.edu.pl/strona.php?s=3350 

  - dla zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

  http://www.umb.edu.pl/strona.php?s=3351

  oraz w formie elektronicznej na adres:

  sprawozdania.wl@umb.edu.pl  – dla zadań badawczych realizowanych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB;

  sprawozdania.wf@umb.edu.pl – dla zadań badawczych realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB;

  sprawozdania.wnoz@umb.edu.pl dla zadań badawczych realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB.

   

  Z poważaniem, 

  dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki