Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. NA SKRÓTY.
 • Ostatnia zmiana 02.04.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  NA SKRÓTY

   

  Prosimy zapoznać się z Regulaminem dofinansowania udziału w konferencjach naukowych Członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego 

   

   

  1. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie student / studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku będący /będąca członkiem Studenckiego Koła Naukowego zarejestrowanego w Studenckim Towarzystwie Naukowym oraz wypełniła fromularz rejestracyjny członka SKN do 30 listopada br. i zadeklarowała w nim chęć wyjazdu. 

  Prosimy o sprawdzenie zakładce Studenckie Koła Naukowe (klik), czy Przewodniczący Koła zarejestrował je w terminie i czy Twoje nazwisko znajduje się na liście członków.

   

  2. DOKUMENTY WYMAGANE DO ROZPATRZENIA WNIOSKU:

  - Wypełniony WNIOSEK NA WYJAZD STUDENTA/DOKTORANTA pobrany ze strony STNu lub Działu Spraw Studenckich. Wniosek musi zostać podpisany przez Opiekuna Koła Naukowego.
  (STAWKI RYCZAŁTOWE)

   

  - Podanie do przewodniczącego Studenckiego Towarzystwa Naukowego o dofinansowanie wyjazdu.  
  Pismo powinno zawierać:

  - imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dofinansowanie wyjazdu;

  - nazwę Studenckiego Koła Naukowego i jednostki dydaktycznej UMwB, przy której powstała praca;

  - autorów i współautorów oraz tytuł pracy;

  - nazwisko opiekuna tej pracy;

  - nazwę, miejsce i termin konferencji;

  - koszty, z wyszczególnieniem opłaty konferencyjnej, transportu i zakwaterowania;

  - informację, który raz w roku akademickim, ubiegający się składa wniosek i z jakim skutkiem;

  - podpis ubiegającego się o dofinansowanie.

  - Streszczenie pracy.

  - Program konferencji, komunikat zjazdowy, podstawowe informacje o konferencji.

  - Zaproszenie (jeśli organizator przesłał zaproszenie) luB  potwierdzenie przyjęcia pracy pracy (np. wiadomość e-mail).

   

  3. Wyżej wymienione dokumenty przekazujemy do Działu Spraw Studenta (DSS) lub bezpośrednio do przewodniczącego STN najpóźniej 7 dni przed planowanym wyjazdem. Przewodniczący podejmuje decyzję oraz określa wysokość zwrotu zgodnie z Regulaminem. Zaakceptowany wniosek przewodniczący przekazuje Prorektorowi ds. Studenckich, który to podejmuje ostateczną zgodę. O decyzji można się dowiedzieć w DSS.

   

  4. Jeżeli student/studentka potrzebuje środków przed konferencją dodatkowo musi złożyć podanie z taką prośbą do Prorektora oraz wypełnić wniosek o zaliczkę. Środki przyznane standardowo oddawane są studentom po konferencji i po dostarczeniu wszystkich dokumentów!

   

  5. "Wniosek na wyjazd studenta/doktoranta" musi zostać podpisany przez osobę/podmiot organizujący konferencję (Podpisany przez Prorektora "Wniosek na wyjazd studenta/doktoranta" należy zabrać ze sobą na konferencję/kongres). Jest to konieczne, aby otrzymać zwrot.

   

  6. Po powrocie należy wypełnić ostatni formularz - ROZLICZENIE WYJAZDU i dołączając bilety pkp, faktury - składamy wszystkie dokumenty w DSS.