• Ostatnia zmiana 28.02.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Mikrobiologiczne Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

   

  Kierownik jednostki:

  Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Anna Tryniszewska

   

  Opiekunowie koła naukowego:

  dr n. med. Dominika Ojdana

  dr n. med. Piotr Majewski

  dr n. med. Anna Gutowska

   

  Przewodniczący koła naukowego:

  Aleksandra Denis , analityka medyczna IV rok

  e-mail: aleksandra.denis96@gmail.com
  tel.: 797-117-332


  Profil prac naukowych:
  Działalność naukowa obejmuje równolegle dwa kierunki badań, tj. badania na poziomie molekularnym mechanizmów wielooporności drobnoustrojów na leki oraz badanie procesów immunoregulacji i pamięci immunologicznej w wybranych chorobach infekcyjnych.
  Epidemiologia zakażeń bakteryjnych.
  Zastosowanie nowych metod w diagnostyce mikrobiologicznej.

   

  Praca praktyczna:
  Tradycyjne metody hodowlane badania lekowrażliwości bakterii.
  Metody biologii molekularnej wykrywania genów oporności na antybiotyki.

   

  Aktualni członkowie koła:

  Aleksandra Denis , Analityka medyczna rok IV
  Natalia Dobies, Analityka medyczna rok IV
  Katarzyna Dłużewska, Analityka medyczna rok IV
  Małgorzata Grochowska, Analityka medyczna rok IV
  Anna Trochimiuk, Analityka medyczna rok IV
  Agata Tymoszuk, Analityka medyczna rok IV
  Ewa Szczesna, Analityka medyczna rok IV
  Łukasz Suprewicz, Analityka medyczna rok IV
  Alicja Walewska, Analityka medyczna rok IV
  Karol Skłodowski, Analityka medyczna rok IV
  Krzysztof Rombel, Analityka medyczna rok III
  Maciej Kuczek, Analityka medyczna rok III
  Sylwia Dziemitko, Analityka medyczna rok III
  Klaudia Mrozek, Analityka medyczna rok III
  Agata Świderska, Analityka medyczna rok III
  Aleksandra Adamiak, Analityka medyczna rok III
  Iwona Brzostowska, Analityka medyczna rok III
  Aleksandra Czech, Analityka medyczna rok III