• Ostatnia zmiana 20.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

   

  Kierownik jednostki:

   

  dr hab. n. farm. Marzanna Cechowska-Pasko

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr hab. n. med. Małgorzata Borzym-Kluczyk

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Anna Wojtiuk , Analityka Medyczna V rok

  e-mail: anna.wojtiuk15@gmail.com

  tel.: 792842085

   

  Profil prac naukowych: 

   

  • Poszukiwanie związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym oraz badanie mechanizmów ich działania na metabolizm komórek prawidłowych i zmienionych nowotworowo
  • Wpływ stresu siateczki śródplazmatycznej i stresu oksydacyjnego na apoptozę, autofagię oraz starzenie się komórek nowotworowych oraz prawidłowych
  • Poszukiwanie zmian w profilach glikozylacji białek w raku nerki
  • Zastosowanie inhibitorów deacetylaz histonów jako farmakologicznych modulatorów epigenetycznych
  • Zastosowanie inhibitorów proteasomu w terapii antynowotworowej
  • Ocena ekspresji białek adhezji komórkowej w nowotworach

   

  Praca praktyczna: 

   

  • prowadzenie hodowli komórkowych
  • ocena apoptozy, nekrozy, potencjału mitochondrialnego metodą cytometrii przepływowej
  • izolacja materiału genetycznego
  • oznaczanie ekspresji białek metodą Western blot
  • oznaczanie ekspresji genów metodą Real time PCR
  • wykrywanie różnych struktur glikoprotein metodą ELISA

   

  Członkowie koła:

   

  Anna Wojtiuk, Analityka Medyczna V rok

  Paulina Szczepańska, Analityka Medyczna V rok

  Rok Anna Jaroszewska, Farmacja V rok

  Rok Aneta Cholewińska, Farmacja V rok

  Natalia Choruży, Farmacja IV rok

  Patryk Zalewski, Farmacja IV rok

  Edyta Wołyniec, Farmacja III rok

   

  Profile prac naukowych:

  • poszukiwanie związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym oraz badanie mechanizmów ich działania na metabolizm komórek prawidłowych i zmienionych nowotworowo

  • wpływ stresu siateczki śródplazmatycznej i stresu oksydacyjnego na apoptozę, autofagię oraz starzenie się komórek nowotworowych oraz prawidłowych

  • zastosowanie inhibitorów proteasomu w terapii antynowotworowej

  • zastosowanie inhibitorów deacetylaz histonów jako farmakologicznych modulatorów epigenetycznych

  • poszukiwanie zmian w profilach glikozylacji białek w raku nerki oraz ocenę ekspresji białek adhezji komórkowej w nowotworach 


  Prace wygłoszone na konferencjach: 

  1. Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne cytostatyki w leczeniu glejaka wielopostaciowego mózgu, Zalewski Patryk, Choruży Natalia, Kusaczuk Magdalena, Tytuł całości: W: XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019, "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 23-24 marca 2019 r. Książka abstraktów, Zalewski Patryk.
  2. Modyfikacje epigenetyczne w patologii glejaka wielopostaciowego mózgu, Choruży Natalia, Zalewski Patryk, Kusaczuk Magdalena, Tytuł całości: W: XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019, "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 23-24 marca 2019 r. Książka abstraktów, Choruży Natalia.

  3. Autorzy: Kutniewska Wioleta, Lebuda Joanna, Kusaczuk Magdalena. Tytuł oryginału: Rola długich niekodujących RNA (lncRNA) w patogenezie i diagnostyce glejaka wielopostacjowego mózgu. Tytuł całości: W: XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020. "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju". Lublin, 24-27 września 2020. Abstrakty. Opis fizyczny: s. 198

   

  Dodatkowa działalność:

  Pomoc w przygotowaniu warsztatów dla licealistów