• Ostatnia zmiana 28.02.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

   

  Kierownik jednostki:

  dr hab. n. farm. Marzanna Cechowska-Pasko

   

  Opiekun koła naukowego:

  dr hab. n. med. Małgorzata Borzym-Kluczyk

   

  Przewodniczący koła naukowego:

  Paulina Gacka , Analityka Medyczna IV rok

  e-mail: paulinagacka22@wp.pl

  tel.: 503791177

   

  Profil prac naukowych: 

  • Poszukiwanie związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym oraz badanie mechanizmów ich działania na metabolizm komórek prawidłowych i zmienionych nowotworowo
  • Wpływ stresu siateczki śródplazmatycznej i stresu oksydacyjnego na apoptozę, autofagię oraz starzenie się komórek nowotworowych oraz prawidłowych
  • Poszukiwanie zmian w profilach glikozylacji białek w raku nerki
  • Zastosowanie inhibitorów deacetylaz histonów jako farmakologicznych modulatorów epigenetycznych
  • Zastosowanie inhibitorów proteasomu w terapii antynowotworowej
  • Ocena ekspresji białek adhezji komórkowej w nowotworach

   

  Praca praktyczna: 

  • prowadzenie hodowli komórkowych
  • ocena apoptozy, nekrozy, potencjału mitochondrialnego metodą cytometrii przepływowej
  • izolacja materiału genetycznego
  • oznaczanie ekspresji białek metodą Western blot
  • oznaczanie ekspresji genów metodą Real time PCR
  • wykrywanie różnych struktur glikoprotein metodą ELISA

   

  Członkowie koła:

  Paulina Gacka, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK

  Agnieszka Foszcz, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK

  Roksana Leśnik, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK

  Pociask Justyna ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK

  Purwin Małgorzata ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK

  Karolina Kamińska, FARMACJA IV ROK

  Ewelina Kalinowska, FARMACJA IV ROK

  Patryk Zalewski, FARMACJA II ROK

  Natalia Choruży, FARMACJA II ROK

  Joanna Lebuda FARMACJA IV ROK

  Wioleta Kutniewska FARMACJA IV ROK