• Ostatnia zmiana 31.12.2016 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

   

  Kierownik jednostki:

   

  dr hab. n. farm. Marzanna Cechowska-Pasko

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr n. med. Małgorzata Borzym-Kluczyk

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Urszula Puchta, analityka medyczna V rok

  e-mail: puchta.urszula@gmail.com

  tel.: 508 594 628

   

  Profil prac naukowych: 

   

  Struktura N-glikozylowanych łańcuchów cukrowych glikoprotein w tkankach nowotworowych
  Zastosowanie inhibitorów deacetylaz histonów jako farmakologicznych modulatorów epigenetycznych
  Zastosowanie inhibitorów proteasomu w terapii nowotworowej
  Ocena ekspresji białek adhezji komórkowej w nowotworach
  Wpływ stresu śródplazmatycznego na apoptozę i autofagię komórek nowotworowych
  Badanie mechanizmu działania naturalnych i nowo syntetyzowanych związków o przewidywanym działaniu przeciwnowotworowym.

   

  Praca praktyczna: 

   

  Hodowle komórkowe
  Izolacja materiału genetycznego
  Western blot
  ELISA
  Cytometria przepływowa
  Real time PCR

   

  Członkowie koła:

   

  Katarzyna Maciejczuk
  Małgorzata Sitkiewicz
  Paulina Klozo
  Urszula Puchta
  Marlena Zając
  Ewelina Wilińska
  Justyna Grabowska
  Magdalena Makarska