• Ostatnia zmiana 24.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

   

  Kierownik jednostki:

   

  dr hab. n. farm. Marzanna Cechowska-Pasko

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr hab. n. med. Małgorzata Borzym-Kluczyk

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Paulina Gacka , Analityka Medyczna V rok

  e-mail: paulinagacka22@wp.pl

  tel.: 503791177

   

  Profil prac naukowych: 

   

  • Poszukiwanie związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym oraz badanie mechanizmów ich działania na metabolizm komórek prawidłowych i zmienionych nowotworowo
  • Wpływ stresu siateczki śródplazmatycznej i stresu oksydacyjnego na apoptozę, autofagię oraz starzenie się komórek nowotworowych oraz prawidłowych
  • Poszukiwanie zmian w profilach glikozylacji białek w raku nerki
  • Zastosowanie inhibitorów deacetylaz histonów jako farmakologicznych modulatorów epigenetycznych
  • Zastosowanie inhibitorów proteasomu w terapii antynowotworowej
  • Ocena ekspresji białek adhezji komórkowej w nowotworach

   

  Praca praktyczna: 

   

  • prowadzenie hodowli komórkowych
  • ocena apoptozy, nekrozy, potencjału mitochondrialnego metodą cytometrii przepływowej
  • izolacja materiału genetycznego
  • oznaczanie ekspresji białek metodą Western blot
  • oznaczanie ekspresji genów metodą Real time PCR
  • wykrywanie różnych struktur glikoprotein metodą ELISA

   

  Członkowie koła:

   

  Paulina Gacka, ANALITYKA MEDYCZNA V ROK
  Agnieszka Foszcz, ANALITYKA MEDYCZNA V ROK
  Pociask Justyna ANALITYKA MEDYCZNA V ROK
  Purwin Małgorzata ANALITYKA MEDYCZNA V ROK
  Karolina Kamińska, FARMACJA V ROK
  Ewelina Brak, FARMACJA V ROK
  Patryk Zalewski, FARMACJA III ROK
  Natalia Choruży, FARMACJA III ROK
  Joanna Lebuda FARMACJA V ROK
  Wioleta Kutniewska FARMACJA V ROK
  Aneta Cholewińska, FARMACJA IV ROK
  Anna Jaroszewska, FARMACJA IV ROK
  Edyta Wołyniec, FARMACJA II ROK
  Paulina Szczepańska, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK
  Anna Wojtiuk, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK
  Karolina Janiuk, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK
  Aleksandra Kaczyńska, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK
  Anita Krawiec, ANALITYKA MEDYCZNA IV ROK


  Prace wygłoszone na konferencjach: 

   

  1. Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne cytostatyki w leczeniu glejaka wielopostaciowego mózgu, Zalewski Patryk, Choruży Natalia, Kusaczuk Magdalena, Tytuł całości: W: XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019, "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 23-24 marca 2019 r. Książka abstraktów, Zalewski Patryk.
  2. Modyfikacje epigenetyczne w patologii glejaka wielopostaciowego mózgu, Choruży Natalia, Zalewski Patryk, Kusaczuk Magdalena, Tytuł całości: W: XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019, "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 23-24 marca 2019 r. Książka abstraktów, Choruży Natalia.