• Ostatnia zmiana 03.01.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

   

  Kierownik jednostki:

  dr hab. n. farm. Marzanna Cechowska-Pasko

   

  Opiekun koła naukowego:

  dr hab. n. med. Małgorzata Borzym-Kluczyk

   

  Przewodniczący koła naukowego:

  Katarzyna Maciejczuk , farmacja V rok

  e-mail: maciejczuk.kasia@gmail.com

  tel.: 501 243 368

   

  Profil prac naukowych: 

  Badanie mechanizmu działania naturalnych i nowo syntetyzowanych związków o przewidywanym  działaniu przeciwnowotworowym.
  Struktura N-glikozylowanych łańcuchów cukrowych glikoprotein w tkankach nowotworowych.
  Zastosowanie inhibitorów deacetylaz histonów jako farmakologicznych modulatorów epigenetycznych.
  Zastosowanie inhibitorów proteasomu w terapii nowotworowej.
  Ocena ekspresji białek adhezji komórkowej w nowotworach.
  Wpływ stresu śródplazmatycznego na apoptozę i autofagię komórek nowotworowych.
   

  Praca praktyczna: 

  Hodowle komórkowe
  Izolacja materiału genetycznego
  Western blot
  ELISA
  Cytometria przepływowa
  Mikroskopia fluorescencyjna
  Real time qPCR

   

  Członkowie koła:

  1. Katarzyna Maciejczuk, farmacja V rok
  2. Jakub Wierzchoń , farmacja III rok
  3. Martyna Żelaźnicka, farmacja III rok
  4. Adrian Michnowski, farmacja III rok
  5. Sylwia Lengiewicz, farmacja III rok