• Ostatnia zmiana 07.01.2021 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  Prof. dr hab. Milena Dąbrowska

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Joanna Pawlus

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Katarzyna Dunikowska , analityka medyczna IV rok

  e-mail:  kdunikowska5@gmail.com

  tel.: 501605321

   

  Profil prac naukowych:

   

  Badanie elementów odpowiedzi humoralnej i komórkowej w różnych stanach klinicznych, immunologię nowotworów, apoptozę limfocytów, badanie procesów hemostazy oraz poszukiwanie nowych parametrów morfologicznych komórek krwi obwodowej w przebiegu chorób zapalnych i nowotworowych. Ponadto najnowsze zainteresowania skierowane są na aktywność osocza bogatopłytkowego i możliwości jego wykorzystania.

   

  Praca praktyczna:

   

  - cytometria przepływowa

  - mikroskopia optyczna

  - mikroskopia fluorescencyjna

  - agregometria LTA

   

  Członkowie koła:

   

  Katarzyna Dunikowska IV AM

  Julia Kucharska IV AM

  Magdalena Brzózka IV AM

  Aleksandra Lewsza IV AM

  Michał Wilczewski IV AM

  Magda Dylewska IV AM

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1. II miejsce na VI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wschodząca Diagnostyka w 2019: „Znaczenie diagnostyczne monocytów klasycznych i nieklasycznych
  w przebiegu ostrej i przewlekłej białaczki szpikowej.
  2. I miejsce na 14th Bialystok International Medical Congress w 2019: „The therapeutic significance of the IL-2α receptor (CD25) at diagnosis of chronic myeloid leukemia and chronic lymphocytic leukemia B-cellular.”