Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej.
 • Ostatnia zmiana 31.03.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  Prof. dr hab. Milena Dąbrowska

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Joanna Pawlus

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Daria Gastołek, analityka medyczna IV rok

  e-mail:  dgastolek@gmail.com

  tel.: 575845775

   

  Profil prac naukowych:
   

  Badanie elementów odpowiedzi humoralnej i komórkowej w różnych stanach klinicznych, immunologię nowotworów, apoptozę limfocytów, badanie procesów hemostazy oraz poszukiwanie nowych parametrów morfologicznych komórek krwi obwodowej w przebiegu chorób zapalnych i nowotworowych. Ponadto najnowsze zainteresowania skierowane są na aktywność osocza bogatopłytkowego i możliwości jego wykorzystania. 

   

  Praca praktyczna:

   

  - cytometria przepływowa

  - mikroskopia optyczna

  - mikroskopia fluorescencyjna

  - agregometria LTA

   

  Członkowie koła:

   

  Aleksandra Dmochowska, analityka medyczna IV rok
  Aleksandra Dyszkiewicz, analityka medyczna IV rok
  Daria Gastołek, analityka medyczna IV rok
  Małgorzata Krasowska , analityka IV rok
  Karolina Brześcińska, analityka medyczna IV rok
  Magdalena Glińska, analityka medyczna IV rok
  Marta Chylińska, analityka medyczna IV rok
  Natalia Czarniak, analityka medyczna IV rok
  Patrycja Dajnowska, analityka medyczna IV rok
  Paula Bielawska, analityka medyczna IV rok
  Weronika Czarnowska, analityka medyczna IV rok
  Katarzyna Dunikowska, analityka medyczna V rok
  Aleksandra Lewsza, analityka medyczna V rok

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:
   

  - Ekspresja miRNA a aktywacja płytek krwi u chorych z niestabilną dusznicą bolesną

  - II miejsce na VI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów "Wschodząca Diagnostyka w 2019: „Znaczenie diagnostyczne monocytów klasycznych i nieklasycznych w przebiegu ostrej i przewlekłej białaczki szpikowej.

  -II miejsce na 12th Bialystok International Medical Congress w 2017: "Morphological parameters and markers of platelets release in patients with ischeamic heart disease." Monika Wójcik

  -I miejsce na 14th Bialystok International Medical Congress w 2019: „The therapeutic significance of the IL-2α receptor (CD25) at diagnosis of chronic myeloid leukemia and chronic lymphocytic leukemia B-cellular.” 

  -I miejsce na VII international Student's Conference Of Young Medical Researchers. Wrocław 06-08.04. 2017: "Correlation between platelet morphological parameters and platelet activation markers in coronary heart disease". Monika Wójcik