• Ostatnia zmiana 06.01.2021 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Publikacje naukowe:

     

    Mościcka P, Chróst N, Terlikowski R, Przylipiak M, Wołosik K, Przylipiak A. Hygienic and cosmetic care habits in polish women during COVID-19 pandemic. Journal of Cosmetic Dermatology. 2020;19(8):1840-1845. IF=1.621, MNiSW=70

     

    Chróst N, Adamczyk A, Wołosik K, Mościcka P, Przylipiak A, Galicka E. Historia perfumiarstwa w Azji. Polish Journal of Cosmetology. 2019;22(4):284-287.