• Ostatnia zmiana 28.02.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Leków


  Kierownik jednostki organizacyjnej:

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

   

  Opiekun:

  dr hab. Arkadiusz Surażyński

   

  Przewodniczący:

  Magda Chalecka, Farmacja V rok

  e-mail: magda.chalecka@gmail.com

  tel.: 669030993

   

  Profil prac naukowych:

  W ramach SKN prowadzone są prace badawczo-naukowe w zakresie molekularnych mechanizmów działania leków, identyfikacji punktów uchwytu farmakoterapii nowotworów, roli receptorów adhezyjnych w regulacji metabolizmu komórkowego z wykorzystaniem technik „in vitro”.

   

  Praca praktyczna:

  Hodowle komórkowe
  Western immunoblot/northern blot
  ELISA, RIA, IRMA
  Spektroskopia UV/Vis
  Bioobrazowanie/mikroskopia konfokalna/mikroskopia fluorescencyjna
  PCR/RT-PCR
  Mikronizacja/badania potencjału i wielkości cząstek

   

  Członkowie:

  1.    Magda Chalecka, farmacja V rok
  2.    Agata Rytwińska, farmacja V rok
  3.    Paulina Semeniuk, farmacja V rok
  4.    Magda Wiesławska, farmacja V rok
  5.    Daria Sztolsztejner, farmacja IV rok
  6.    Diana Wyszyńska, farmacja IV rok
  7.    Kacper Gorbacz, farmacja III rok
  8.    Andrzej Kossuth, farmacja III rok
  9.    Angelika Krawczuk, farmacja III rok
  10.    Aleksandra Przybyłek, farmacja III rok
  11.    Przemysław Roman, farmacja III rok
  12.    Katarzyna Ryszkiewicz, farmacja III rok
  13.    Emilia Gontarek, farmacja II rok
  14.    Wiktoria Jesionowska, farmacja II rok
  15.    Julia Marchelak, farmacja II rok
  16.    Kacper Rutkowski, farmacja II rok
  17.    Dominika Staleńczyk, farmacja II rok
  18.    Jakub Wesołowski, farmacja II rok