• Ostatnia zmiana 07.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Leków


  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

   

  Opiekun:

   

  dr hab. Arkadiusz Surażyński

   

  Przewodniczący:

   

  Magda Chalecka, Farmacja VI rok

  e-mail: magda.chalecka@gmail.com

  tel.: 669030993

   

  Profil prac naukowych:

   

  W ramach SKN prowadzone są prace badawczo-naukowe w zakresie molekularnych mechanizmów działania leków, identyfikacji punktów uchwytu farmakoterapii nowotworów, roli receptorów adhezyjnych w regulacji metabolizmu komórkowego z wykorzystaniem technik „in vitro”.

   

  Praca praktyczna:

   

  Hodowle komórkowe
  Western immunoblot/northern blot
  ELISA, RIA, IRMA
  Spektroskopia UV/Vis
  Bioobrazowanie/mikroskopia konfokalna/mikroskopia fluorescencyjna
  PCR/RT-PCR
  Mikronizacja/badania potencjału i wielkości cząstek

   

  Członkowie:

   

  1. Magda Chalecka, farmacja VI rok
  2. Aleksandra Kazberuk, farmacja V rok
  3. Olga Szewczyk, farmacja V rok
  4. Daria Sztolsztejner, farmacja V rok
  5. Diana Wyszyńska, farmacja V rok
  6. Aneta Ćwikowska, farmacja IV rok
  7. Martyna Falkowska, farmacja IV rok
  8. Joanna Giegiel, farmacja IV rok
  9. Kacper Gorbacz, farmacja IV rok
  10. Andrzej Kossuth, farmacja IV rok
  11. Natalia Kowalczuk, farmacja IV rok
  12. Samantha van Kralingen, farmacja IV rok
  13. Karolina Rylska, farmacja IV rok
  14. Katarzyna Ryszkiewicz, farmacja IV rok
  15. Ewa Monika Tyszka, farmacja IV rok
  16. Aneta Żebrowska, farmacja IV rok
  17. Emilia Gontarek, farmacja III rok
  18. Dominika Staleńczyk, farmacja III rok
  19. Kacper Rutkowski, farmacja III rok
  20. Joanna Kirmuć, farmacja II rok
  21. Zuzanna Kita, farmacja II rok
  22. Justyna Makarewicz, farmacja II rok
  23. Paulina Prusaczyk, farmacja II rok
  24. Konrad Pszczoła, farmacja II rok
  25. Natalia Rakowska, farmacja II rok
  26. Grzegorz Rogaczewski, farmacja II rok
  27. Anna Romaniuk, farmacja II rok
  28. Monika Roszkowska, farmacja II rok
   

  Prace wygłoszone na konferencjach