• Ostatnia zmiana 03.01.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Leków


  Kierownik jednostki organizacyjnej:

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

   

  Opiekun:

  dr hab. Arkadiusz Surażyński

   

  Przewodniczący:

  Olga Świerzbińska, farmacja V rok

  e-mail: oswierzbinska@gmail.com

  tel.: 609 448 927

   

  Profil prac naukowych:

  Molekularne mechanizmy działania leków
  Identyfikacja punktów uchwytu farmakoterapii nowotworów.
  Mechanizmy regulacji szlaków sygnałowych indukowanych przez receptory adhezyjne i receptory czynników wzrostowych.
  Rola metabolizmu kolagenu i proliny w regulacji apoptozy/autofagii.
  Ocena efektywności działania pro-leków przeciwnowotworowych aktywowanych przez prolidazę na komórki nowotworowe z wykorzystaniem technik „in vitro”.

   

  Praca praktyczna:

  Hodowle komórkowe
  Western immunoblot/northern blot
  ELISA, RIA, IRMA
  Spektroskopia UV/Vis
  Bioobrazowanie/mikroskopia konfokalna/mikroskopia fluorescencyjna
  PCR/RT-PCR
  Mikronizacja/badania potencjału i wielkości cząstek

   

  Członkowie:

  1. Olga Świerzbińska, farmacja V rok
  2. Izabela Namiotko, farmacja V rok
  3. Eryka Gąsior, farmacja V rok
  4. Dominika Rogowska, farmacja V rok
  5. Adam Chyży, farmacja V rok
  6. Magdalena Waluk, farmacja V rok
  7. Anna Jaworowska, farmacja V rok
  8. Aleksandra Dębska, farmacja IV rok
  9. Agata Rytwińska, farmacja IV rok
  10. Patrycja Dajnowicz, farmacja IV rok
  11. Natalia Dmitrowicz, farmacja IV rok
  12. Magda Chalecka, farmacja IV rok
  13. Aleksandra Komelska, farmacja IV rok
  14. Paulina Semeniuk, farmacja IV rok
  15. Magda Wiesławska, farmacja IV rok
  16. Mateusz Grzymała, farmacja II rok
  17. Kacper Gorbacz, farmacja II rok
  18. Dominik Radomski, farmacja II rok
  19. Oghenekaro Ohimor, farmacja II rok
  20. Natalia Kowalczuk, farmacja II rok
  21. Karolina Łyda,  farmacja II rok
  22. Weronika Gawryluk, farmacja II rok
  23. Daniel Michalak, farmacja II rok
  24. Jakub Kowalczyk, farmacja II rok
  25. Kamila Węglerska, kosmetologia III rok II stopnia
  26. Olga Żurek, kosmetologia III rok II stopnia