• Ostatnia zmiana 31.12.2016 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Leków


  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

   

  Opiekun:

   

  dr hab. Arkadiusz Surażyński

   

  Przewodniczący:

   

  Olga Świerzbińska, farmacja IV rok

  e-mail: oswierzbinska@gmail.com

  tel.: 609 448 927

   

  Profil prac naukowych:

   

  Molekularne mechanizmy działania leków
  Identyfikacja punktów uchwytu farmakoterapii nowotworów.
  Mechanizmy regulacji szlaków sygnałowych indukowanych przez receptory adhezyjne i receptory czynników wzrostowych.
  Rola metabolizmu kolagenu i proliny w regulacji apoptozy/autofagii.
  Ocena efektywności działania pro-leków przeciwnowotworowych aktywowanych przez prolidazę na komórki nowotworowe z wykorzystaniem technik „in vitro”.

   

   

  Praca praktyczna:

   

  Hodowle komórkowe
  Western immunoblot/northern blot
  ELISA, RIA, IRMA
  Spektroskopia UV/Vis
  Bioobrazowanie/mikroskopia konfokalna/mikroskopia fluorescencyjna
  PCR/RT-PCR
  Mikronizacja/badania potencjału i wielkości cząstek

   

  Członkowie:


  Olga Świerzbińska - farmacja 4 rok
  Patrycja Dajnowicz - farmacja 3 rok
  Natalia Dmitrowicz - farmacja 3 rok
  Magda Chalecka - farmacja 3 rok
  Ania Jaworowska - farmacja 4 rok
  Aleksandra Komelska - farmacja 3 rok
  Mateusz Grzymała - farmacja 1 rok
  Kacper Gorbacz - farmacja 1 rok
  Aleksandra Dębska - farmacja 3 rok
  Emil Kowalski - farmacja 3 rok
  Karolina Parzych - farmacja 5 rok
  Izabela Namiotko - farmacja 4 rok
  Eryka Gąsior - farmacja 4 rok
  Urszula Borowska - farmacja 5 rok
  Hubert Janowski - farmacja 5 rok