• Ostatnia zmiana 07.01.2021 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Leków


  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

   

  Opiekun:

   

  dr hab. Edyta Rysiak

  dr n. farm. Izabela Prokop

   

  Przewodniczący:

   

  Dominik Wiszniewski, Farmacja V rok

  e-mail: dominik_wiszniewski@wp.pl

  tel.: 605876888

   

  Profil prac naukowych:

   

  1. Epidemiologia zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa i ich społeczny i ekonomiczny wymiar.

  2. Farmakoekonomika chorób przewlekłych • POChP • astma • choroby układu krążenia • depresja • dermatologia

  3. Farmakoepidemiologia i farmakoekonomika zaburzeń psychicznych, głownie depresji i uzależnień, rozpatrywanych jako samodzielne jednostki chorobowe jak również w aspekcie chorób towarzyszących innym schorzeniom.

  4. Farmakoepidemiologia chorób cywilizacyjnych

  5. Opieka farmaceutyczna

  6. Prawo medyczne

  7. Prawo farmaceutyczne

  8. Ustawodawstwo kosmetologiczne

  9. Badanie czynników regulujących aktywność enzymów i ekspresję białek przekaźnikowych uczestniczących w procesie apoptozy w komórkach prawidłowych oraz komórkach nowotworowych.

   

  Praca praktyczna:

   

  • Współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Leczenia Bólu, Poradnią Hospicyjną i Paliatywną.

  • Współpraca z Centrum Medycyny Oddechowej.

  • Współpraca ze Szpitalem Miejskim im. PCK.

  • Współpraca z Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy

  • Współpraca ze Stowarzyszeniem Kontakt Miast Białystok-Eindhoven

  • Praca laboratoryjna:

  • prowadzenie hodowli komórkowych

  • oznaczanie aktywności enzymów

  • oznaczanie ekspresji białek metodą Western Immunoblot

  • oznaczanie ekspresji czynników transkrypcyjnych przy użyciu systemu obrazowania komórkowego BD Pathway

  • oznaczanie procesów związanych z indukcją apoptozy przy użyciu systemu NucleoCounter NC-3000

   

  Członkowie:

   

  1. Izabela Białogłowska 5 Farmacja

  2. Katarzyna Polkowska 4 Farmacja

  3. Dominik Wiszniewski 5 Farmacja

  4. Hiacynta Baszanowska 4 Farmacja

  5. Katarzyna Cwalińska 5 Farmacja

  6. Martyna Dzierżek 5 Farmacja

  7. Paulina Borkowska 4 Farmacja

  8. Tomasz Tomaszek 5 Farmacja

  9. Łukasz Bielawski 5 Farmacja

  10. Natalia Choruży 4 Farmacja

  11. Martyna Bogdańska 4 Farmacja

  12. Justyna Wiśniewska 4 Farmacja

  13. Joanna Jakubiuk 4 Farmacja

  14. Jakub Kowalczyk 4 Farmacja

  15. Jarosław Stankiewicz 4 Farmacja

  16. Dominika Abramiuk 4 Farmacja

  17. Klaudia Pliszka 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  18. Paulina Dziemian 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  19. Katarzyna Jankowska 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  20. Wiktoria Olechno 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  21. Weronika Giemza 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  22. Anna Sadkowska 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  23. Kaja Leszczyńska 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  24. Justyna Marcinkowska 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  25. Paulina Waracka 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  26. Aleksandra Juszkiewicz 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  27. Magdalena Dudek 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  28. Adrianna Gawrońska 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  29. Ewa Pawłowska 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  30. Patryk Zalewski 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  31. Weronika Wróblewska 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  32. Izabela Sokołowska 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  33. Julia Szewczak 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  34. Karolina Radziwońska 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  35. Milena Palesa 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  36. Magda Hauschild 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  37. Weronika Szmyt 1 Kosmetologia II stopnia mgr

  38. Agnieszka Polecka 5 lekarski

   

  Publikacje naukowe:

   

  Prace wygłoszone na konferencjach