Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Leków.
 • Ostatnia zmiana 30.01.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Leków


  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. farm.  Jerzy Pałka

   

  Opiekun:

   

  dr hab. n. farm. Arkadiusz Surażyński

   

  Przewodniczący:

   

  Natalia Rakowska, farmacja IV rok

  e-mail: nataliarakowska99@gmail.com

  tel.: 691040915

   

  Profil prac naukowych:

   

  W ramach SKN prowadzone są prace badawczo-naukowe w zakresie molekularnych mechanizmów działania leków, identyfikacji punktów uchwytu farmakoterapii nowotworów, roli receptorów adhezyjnych w regulacji metabolizmu komórkowego z wykorzystaniem technik „in vitro”.
   

  Stosowane techniki badawcze:

  • Hodowle komórkowe
  • Western immunoblot/northern blot
  • ELISA, RIA, IRMA
  • Spektroskopia UV/Vis
  • Bioobrazowanie/mikroskopia konfokalna/mikroskopia fluorescencyjna
  • PCR/RT-PCR
  • Mikronizacja/badania potencjału i wielkości cząstek

   

  Praca praktyczna:

   

  Nie dotyczy 

   

  Członkowie:

   

  1. Lubowiecka Aleksandra, Farmacja V rok
  2. Prusaczyk Paulina, Farmacja IV rok
  3. Rakowska Natalia , Farmacja IV rok
  4. Stachelek Katarzyna, Farmacja IV rok
  5. Wołyniec Edyta, Farmacja IV rok
  6. Ciura Paweł, Farmacja III rok
  7. Filipkowska Martyna, Farmacja III rok
  8. Iwanek Monika, Farmacja III rok
  9. Jankowska Natalia, Farmacja III rok
  10. Klepacka Julia, Farmacja III rok
  11. Pieńkowska Joanna, Farmacja III rok
  12. Dudek Magdalena, Kosmetologia V rok
  13. Gawrońska Adrianna, Kosmetologia V rok
  14. Hauschild Magda, Kosmetologia V rok
  15. Jankowska Katarzyna, Kosmetologia V rok

   

  Publikacje naukowe:

   

  Prace wygłoszone na konferencjach