• Ostatnia zmiana 28.02.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Organicznej

   

  Kierownik jednostki:

   

  dr hab. Marta E. Płońska-Brzezińska

   

  Opiekun koła naukowego:

   

  dr hab. n. farm. Agnieszka Markowska

   

  Przewodniczący koła naukowego:

   

  Justyna Kiszkiel, farmacja V rok

  e-mail: kiszkiel.justyna@gmail.com

  tel: 796 951 124

   

  Profil prac naukowych:

   

  -Synteza nowych związków o potencjalnym działaniu antynowotworowym z grupy karbocyklicznych analogów netropsyny i distamycyny.
  -Synteza i badanie aktywności ε-aminokaproiloaminokwasów jako potencjalnych leków o działaniu antyfibrynolitycznym.
  -Synteza i badanie zależności struktura-aktywność peptydowych inhibitorów plazminy i urokinazy.

   

  Praca praktyczna:

   

  -Synteza organiczna w roztworze i fazie stałej.
  -Wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC.
  -Spektroskopia.
  -Badanie aktywności biologicznej nisko cząsteczkowych inhibitorów enzymów oraz związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym.

   

  Członkowie koła:

   

   Justyna Kiszkiel 
   Wojciech Krzesicki
   Justyna Gwoździej
   Aneta Ćwikowska
   Martyna Falkowska
   Magdalena Błażewska
   Agata Szary
   Natalia Bartosiewicz
   Kamil Adasiewicz
   Mateusz Grzymała
   Magdalena Podolak
   Michał Szczykowski
   Kacper Gorbacz
   Marlena Kololus
   Karolina Łyda
   Angelika Krawczuk
   Magdalena Zaręba
   Aleksandra Zalewska
      Karolina Rylska