• Ostatnia zmiana 29.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Publikacje

    Publikacje:

    1. "Alternative treatment methods attenuate the development of NAFLD: A review of resveratrol molecular mechanisms and clinical trials."T. Charytoniuk, K. Drygalski, K. Konstantynowicz-Nowicka, K. Berk; A.Chabowski; Nutrition, 2017 Feb; 34:108-117

    2.Klaudia Berk, Nicoletta Iłowska, Karolina Konstantynowicz-Nowicka, Adrian Chabowski. Proces dyfuzji prostej i ułatwionej długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w patogenezie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Postepy Hig Med Dosw, 2017; 71: 1177-1186.

    3. Drygalski K., Berk K., Charytoniuk T., Iłowska N., Łukaszuk B., Chabowski A., Konstantynowicz-Nowicka K.: Does the enterolactone (ENL) affect fatty acid transporters and lipid metabolism in liver?; Nutrition & Metabolism; 2017 : 14, s. 69e.