• Ostatnia zmiana 12.01.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe "Interdyscyplinarni" przy Zakładzie Histologii i Embriologii

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  Dr hab. n. med. Wiesława Ewa Niklińska

   

  Opiekun Koła:

   

  Dr hab. n. med. Elżbieta Czykier

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Mateusz Cholewski, lekarski VI rok, lekarsko-dentystyczny II rok

  e-mail: matchol.bot@gmail.com

  tel.: 730 521 219

  Profil prac naukowych

   

  Ocena morfologiczna i biochemiczna wybranych narządów, Opisy przypadków klinicznych W ocenie morfologicznej zostaną wykorzystane następujące metody: mikroskopia świetlna, mikroskopia elektronowa, mikroskopia fluorescencyjna, barwienia rutynowe (H+E), metody histochemiczne, metody immunocytochemiczne, hybrydyzacja in situ oraz pomiary morfometryczne wybranych struktur w preparatach mikrkoskopowych. Ponadto, stosowane będą metody biochemiczne pozwalające na określanie stężenia hormonów w surowicy krwi.

   

  Praca praktyczna:

   

  Pobieranie materiału tkankowego od żubra, krojenie bloczków parafinowych, ocena preparatów mikroskopowych w mikroskopie świetlnym, ocena preparatów mikroskopowych w mikroskopie elektronowym wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych, opisy preparatów mikroskopowych, analiza wyników pomiarów morfometrycznych pod katem statystycznym, pisanie streszczeń komunikatów konferencyjnych, wyszukiwanie piśmiennictwa do publikacji. 

   

  Lista członków:

   

  Tomasz Charytoniuk, lekarski VI rok
  Mateusz Cholewski, lekarski VI rok, lekarsko-dentystyczny II rok
  Agnieszka Kadłuczka, lekarski VI rok
  Joanna Karwowska, lekarski VI rok
  Anna Maślanka, lekarski II rok
  Małgorzata Przychodzeń, lekarski VI rok
  Mateusz Puchalski, lekarski VI rok

   

  Publikacje

   

  1. Czykier E., Dackiewicz J., Krzysiak M., Cholewski M., Olech W.: 2016, The influence of inbreeding on the incidence of cryptorchidism in males of Lowland-line bison. Medycyna Weterynaryjna  72(8), 491 - 493.

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  1. Czykier E., Bekier J.. Występowanie S-100 protein w najądrzach i jądrach dorosłych oraz  młodych żubrów. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014,  Streszczenia str. 31, VII.5..

  2. Czykier E., Lesiuk P.. Występowanie PTHrP w jądrach i najądrzach żubrów niedojrzałych płciowo oraz dorosłych zwierząt. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014, Streszczenia str. 31, VII.6..

  3. Czykier E., Bielecki W., Rydzewska M.. Odczyny immunocytochemiczne w diagnostyce przewlekłego wytwórczego zapalenia najądrza żubra. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014,  Streszczenia str. 32, VII.7..

  4. Czykier E., Puchalski M.. Wpływ rocznego narażenia na kadm na strukturę ślinianek podżuchwowych szczura. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014,  Streszczenia str. 32, VII.8..

  5. Czykier E., Przychodzeń M.M.. Wpływ długotrwałego narażenia na kadm na strukturę ślinianek podżuchwowych szczura. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014,  Streszczenia str. 33, VII.9..

  6. Czykier E., Szypulska P.. Stężenie wolnego testosteronu (FT) w surowicy młodych samców żubra (do 3 roku) ze spermiogenezą i bez spermiogenezy. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 55.

  7. Czykier E., Cholewski M.. Porównanie wartości stężeń 17β-estradiolu (E2) w surowicy 2- i 3-letnich samców żubra. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 56.

  8. Czykier E., Bazyluk M.. Porównanie wartości stężeń całkowitego testosteronu (TT) w surowicy 2- i 3-letnich samców żubra. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 57.

  9. Cholewski M., Przychodzeń MM., Czykier E.. Lokalizacja włókien kolagenowych w nadnerczach żubra Bison bonasus(L.)  - badanie wstępne. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 87.

  10. Bekier J, Szypulska P.,  Czykier E.. Budowa histologiczna śledziony  żubra Bison bonasus(L.). XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 88.

  11. Zuzda K., Gugnacki P.,  Czykier E.. Budowa histologiczna tchawicy żubra - badanie wstępne. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 89.

  12. Czykier E., Charytoniuk T.. Opis anatomiczny węzłów chłonnych żubra Bison bonasus(L.) - badanie wstępne. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 98.

  13. Czykier E., Góral K., Gugnacki P.. Różnice istotne statystycznie między parametrami morfometrycznymi kanalików plemnikotwórczych jader 2 i 3-letnich samców żubra ze spermiogenezą i bez spermiogenezy. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli”. Pszczyna 10-11 września 2015, Streszczenia str. 10-12.

  14. Czykier E., Zuzda K.. Wartość równowagi między stężeniami hormonów płciowych w surowicy 2 i 3-letnich samców żubra z obecnością spermiogenezy i bez obecności spermiogenezy. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli”. Pszczyna 10-11 września 2015, Streszczenia str. 12-14.

  15. Czykier E., Dackiewicz j., Krzysiak M., Cholewski M.. Jaką tendencję wykazuje częstość pojawiania się wnętrostwa w samców żubra Bison bonasus? Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli”. Pszczyna 10-11 września 2015, Streszczenia str. 14-15.

   

  16. Bekier J., Szypulska P., Czykier E.. Występowanie tkanki mięśniowej gładkiej i tkanki łącznej w budowie histologicznej śledziony żubra Bison bonasus.Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 7-8. 

  17. Czykier E., Zuzda K.. Jaką tendencję wykazuje częstość pojawiania się rozedmy płuc u żubrów Bison bonasus(L.) żyjących na terenie Puszczy Białowieskiej. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 14-15.

   

  18. Czykier E., Gugnacki P., Krzysiak M..W jakich klasach wiekowych najczęściej pojawia się rozedma płuc u żubrów Bison bonasusżyjących na terenie Puszczy Bialowieskiej? Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 15-16.

   

  19. Czykier E., Dackiewicz j., Krzysiak M., Cholewski M.. Wpływ inbredu na występowanie wnętrostwa u samców białowieskiej linii żubra Bison bonasus. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 17-18.

   

  20. Gugnacki P.,  Zuzda K., Czykier E.. Obecność tkanki łącznej i mięśniowej gładkiej w budowie płuc żubra Bison bonasus. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 20-21.

   

  21. Szypulska P.,  Bekier J., Czykier E.. Udział włókien kolagenowych w budowie śledziony żubra Bison bonasus. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 69-70.

   

  22. Zuzda K., Gugnacki P.,  Czykier E.. Udział tkanki łącznej w budowie tchawicy żubra Bison bonasusze szczególnym zwróceniem uwagi na włókna kolagenowe - badanie wstępne. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 78-80.

   

  23. Puchalski M., Charytoniuk T., Czykier E.. Udział tkanki łącznej i tkanki mięśniowej gładkiej w budowie histologicznej węzła chłonnego żubra Bison bonasus(L.)- badanie wstępne. VII Ogólnopolska Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych Warszawa 10-11 grudnia 2016, Streszczenia 18.

   

  24. Charytoniuk T., Puchalski M., Czykier E.. Share of collagen fiber in the structure of lymph nodes of the European bison Bison bonasus(L.)- a preliminary study. 3Rd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin 2-3 grudnia 2016, Streszczenia 18.

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

  4.  
   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Janusz Myśliwiec

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Saeid Soleman Abdelrazek

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Marcin Garkowski, lekarski VI rok

  e-mail: marcingarkovsky@gmail.com

  tel.: 606999075
   

  Profil prac naukowych:

   

  Prace naukowe z tematyki medycyny nuklearnej

   

  Lista członków:

   

   

  Karol Rogowski, Lekarski 6 rok

  Ewa Choińska, Lekarski 6 rok

  Anna Konarzewska, Lekarski 6 rok

   

   

   

   

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

  4.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.