• Ostatnia zmiana 26.04.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe "Interdyscyplinarni" przy Zakładzie Histologii i Embriologii

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  Dr hab. n. med. Wiesława Ewa Niklińska

   

  Opiekun Koła:

   

  Dr hab. n. med. Elżbieta Czykier

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Mateusz Cholewski, lekarski V rok, lekarsko-dentystyczny I rok

  e-mail: matchol.bot@gmail.com

  tel.: 730 521 219

  Profil prac naukowych

   

  Ocena morfologiczna i biochemiczna wybranych narządów, Opisy przypadków klinicznych W ocenie morfologicznej zostaną wykorzystane następujące metody: mikroskopia świetlna, mikroskopia elektronowa, mikroskopia fluorescencyjna, barwienia rutynowe (H+E), metody histochemiczne, metody immunocytochemiczne, hybrydyzacja in situ oraz pomiary morfometryczne wybranych struktur w preparatach mikrkoskopowych. Ponadto, stosowane będą metody biochemiczne pozwalające na określanie stężenia hormonów w surowicy krwi.

   

  Praca praktyczna:

   

  Pobieranie materiału tkankowego od żubra, krojenie bloczków parafinowych, ocena preparatów mikroskopowych w mikroskopie świetlnym, ocena preparatów mikroskopowych w mikroskopie elektronowym wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych, opisy preparatów mikroskopowych, analiza wyników pomiarów morfometrycznych pod katem statystycznym, pisanie streszczeń komunikatów konferencyjnych, wyszukiwanie piśmiennictwa do publikacji. 

   

  Lista członków:

   

  1. Tomasz Charytoniuk, lekarski V rok

  2. Mateusz Cholewski, lekarski V rok, lekarsko-dentystyczny I rok

  3. Joanna Karwowska, lekarski V rok

  4. Małgorzata Przychodzeń, lekarski V rok

  5. Mateusz Puchalski, lekarski V rok

  6. Paulina Szypulska, lekarski V rok

   

  Publikacje

   

  1. Czykier E., Dackiewicz J., Krzysiak M., Cholewski M., Olech W.: 2016, The influence of inbreeding on the incidence of cryptorchidism in males of Lowland-line bison. Medycyna Weterynaryjna  72(8), 491 - 493.

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  1. Czykier E., Bekier J.. Występowanie S-100 protein w najądrzach i jądrach dorosłych oraz  młodych żubrów. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014,  Streszczenia str. 31, VII.5..

  2. Czykier E., Lesiuk P.. Występowanie PTHrP w jądrach i najądrzach żubrów niedojrzałych płciowo oraz dorosłych zwierząt. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014, Streszczenia str. 31, VII.6..

  3. Czykier E., Bielecki W., Rydzewska M.. Odczyny immunocytochemiczne w diagnostyce przewlekłego wytwórczego zapalenia najądrza żubra. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014,  Streszczenia str. 32, VII.7..

  4. Czykier E., Puchalski M.. Wpływ rocznego narażenia na kadm na strukturę ślinianek podżuchwowych szczura. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014,  Streszczenia str. 32, VII.8..

  5. Czykier E., Przychodzeń M.M.. Wpływ długotrwałego narażenia na kadm na strukturę ślinianek podżuchwowych szczura. XLVIII Sympozjum PTHiC ”Od MAKRO do NANO - Nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych”. Wisła 3-6 września 2014,  Streszczenia str. 33, VII.9..

  6. Czykier E., Szypulska P.. Stężenie wolnego testosteronu (FT) w surowicy młodych samców żubra (do 3 roku) ze spermiogenezą i bez spermiogenezy. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 55.

  7. Czykier E., Cholewski M.. Porównanie wartości stężeń 17β-estradiolu (E2) w surowicy 2- i 3-letnich samców żubra. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 56.

  8. Czykier E., Bazyluk M.. Porównanie wartości stężeń całkowitego testosteronu (TT) w surowicy 2- i 3-letnich samców żubra. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 57.

  9. Cholewski M., Przychodzeń MM., Czykier E.. Lokalizacja włókien kolagenowych w nadnerczach żubra Bison bonasus(L.)  - badanie wstępne. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 87.

  10. Bekier J, Szypulska P.,  Czykier E.. Budowa histologiczna śledziony  żubra Bison bonasus(L.). XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 88.

  11. Zuzda K., Gugnacki P.,  Czykier E.. Budowa histologiczna tchawicy żubra - badanie wstępne. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 89.

  12. Czykier E., Charytoniuk T.. Opis anatomiczny węzłów chłonnych żubra Bison bonasus(L.) - badanie wstępne. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Warszawa 25-27 czerwca 2015, Streszczenia str. 98.

  13. Czykier E., Góral K., Gugnacki P.. Różnice istotne statystycznie między parametrami morfometrycznymi kanalików plemnikotwórczych jader 2 i 3-letnich samców żubra ze spermiogenezą i bez spermiogenezy. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli”. Pszczyna 10-11 września 2015, Streszczenia str. 10-12.

  14. Czykier E., Zuzda K.. Wartość równowagi między stężeniami hormonów płciowych w surowicy 2 i 3-letnich samców żubra z obecnością spermiogenezy i bez obecności spermiogenezy. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli”. Pszczyna 10-11 września 2015, Streszczenia str. 12-14.

  15. Czykier E., Dackiewicz j., Krzysiak M., Cholewski M.. Jaką tendencję wykazuje częstość pojawiania się wnętrostwa w samców żubra Bison bonasus? Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Lasach Pszczyńskich – 150 lat hodowli”. Pszczyna 10-11 września 2015, Streszczenia str. 14-15.

   

  16. Bekier J., Szypulska P., Czykier E.. Występowanie tkanki mięśniowej gładkiej i tkanki łącznej w budowie histologicznej śledziony żubra Bison bonasus.Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 7-8. 

  17. Czykier E., Zuzda K.. Jaką tendencję wykazuje częstość pojawiania się rozedmy płuc u żubrów Bison bonasus(L.) żyjących na terenie Puszczy Białowieskiej. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 14-15.

   

  18. Czykier E., Gugnacki P., Krzysiak M..W jakich klasach wiekowych najczęściej pojawia się rozedma płuc u żubrów Bison bonasusżyjących na terenie Puszczy Bialowieskiej? Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 15-16.

   

  19. Czykier E., Dackiewicz j., Krzysiak M., Cholewski M.. Wpływ inbredu na występowanie wnętrostwa u samców białowieskiej linii żubra Bison bonasus. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 17-18.

   

  20. Gugnacki P.,  Zuzda K., Czykier E.. Obecność tkanki łącznej i mięśniowej gładkiej w budowie płuc żubra Bison bonasus. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 20-21.

   

  21. Szypulska P.,  Bekier J., Czykier E.. Udział włókien kolagenowych w budowie śledziony żubra Bison bonasus. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 69-70.

   

  22. Zuzda K., Gugnacki P.,  Czykier E.. Udział tkanki łącznej w budowie tchawicy żubra Bison bonasusze szczególnym zwróceniem uwagi na włókna kolagenowe - badanie wstępne. Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Krainie Dinozaurów”. Bałtów 8-9 września 2016, Streszczenia str. 78-80.

   

  23. Puchalski M., Charytoniuk T., Czykier E.. Udział tkanki łącznej i tkanki mięśniowej gładkiej w budowie histologicznej węzła chłonnego żubra Bison bonasus(L.)- badanie wstępne. VII Ogólnopolska Konferencja „Postępy w Badaniach Biomedycznych Warszawa 10-11 grudnia 2016, Streszczenia 18.

   

  24. Charytoniuk T., Puchalski M., Czykier E.. Share of collagen fiber in the structure of lymph nodes of the European bison Bison bonasus(L.)- a preliminary study. 3Rd Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, Lublin 2-3 grudnia 2016, Streszczenia 18.

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

  4.  
   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Janusz Myśliwiec

   

  Opiekun Koła:

   

  dr n. med. Saeid Soleman Abdelrazek

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Marcin Garkowski, lekarski VI rok

  e-mail: marcingarkovsky@gmail.com

  tel.: 606999075
   

  Profil prac naukowych:

   

  Prace naukowe z tematyki medycyny nuklearnej

   

  Lista członków:

   

   

  Karol Rogowski, Lekarski 6 rok

  Ewa Choińska, Lekarski 6 rok

  Anna Konarzewska, Lekarski 6 rok

   

   

   

   

   

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

    

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Opiekun Koła:

   

  prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Patrycja Wiesiołek-Kurek, lekarsko-dentystyczny, V rok

  e-mail: patrycja.wiesiolek@gmail.com

  tel.: 787254733

   

  Profil prac naukowych:

   

   

  Lista członków:

   

  1. Patrycja Wiesiołek-Kurek, kierunek lekarsko-dentystyczny, rok V

  2. Agata Piotrowska, kierunek lekarski, rok IV

  3. Filip Rogowski, kierunek lekarski, rok V

  4.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.