• Ostatnia zmiana 24.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Prace wygłoszone na konferencjach

     

    Prace wygłoszone na konferencjach:

     

    1. „Zaburzenia ze spektrum autyzmu – metody terapii” Monika Wojtkowska, wyróżnienie za prezentację pracy: XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok, 23 – 26 maj 2019r. – Monika Wojtkowska