• Ostatnia zmiana 24.12.2020 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1. "Postępowanie fizjoterapeutyczne w dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych" Magdalena Malinowska, Katarzyna Pankowska, Marta Mościcka, Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu, s.75-86, Lublin 2020, Magdalena Malinowska
  2. "Fizjoterapia w wulwodynii" Marta Mościcka, Katarzyna Pankowska, Magdalena Malinowska, Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu, s. 7-16, Lublin 2020, Marta Mościcka
  3. "Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z zespołem mięśnia gruszkowatego" Katarzyna Pankowska, Magdalena Malinowska, Marta Mościcka, Przegląd zagadnień z fizjoterapii i sportu, s. 30-39, Lublin 2020, Katarzyna Pankowska
  4. "Animaloterapia jako forma wspomagająca rehabilitację w zespole Tourette'a"; Katarzyna Pankowska, Marta Mościcka, Magdalena Malinowska; V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia, Lublin, 13-14 kwietnia 2019 roku; Katarzyna Pankowska
  5. "Rola stretchingu w fizjoterapii.; Malinowska Magdalena, Pankowska Katarzyna, Mościcka Marta"; V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia, Lublin, 13-14 kwietnia 2019 roku; Malinowska Magdalena
  6. "Wpływ muzykoterapii na poprawę jakości życia pacjentów z chorobą Parkinsona"; Mościcka Marta, Pankowska Katarzyna, Malinowska Magdalena.; V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia, Lublin, 13-14 kwietnia 2019 roku; Mościcka Marta