Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biotechnologii Żywności.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biotechnologii Żywności

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. n. med. Anna Maria Witkowska

   

  Opiekunowie Koła:

   

  dr hab. Anna Witkowska,

  dr hab. Małgorzata Elżbieta Zujko,

  dr Iwona Mirończuk-Chodakowska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Monika Sejbuk, Dietetyka I rok II stopnia

  e-mail: sejbuk.monika99@gmail.com

  tel.: 784727806

   

  Profil prac naukowych:

   

  Ocena składników bioaktywnych w żywności i ich wpływ na profilaktyke chorób przewlekłych.

   

  Praca praktyczna:

   

  Badania laboratoryjne żywności i surowicy krwi.

   

  Lista członków:

   

  1. Małgorzata Kuczyńska - Dietetyki, II rok I stopnia;

  2. Anna Zinkow - Dietetyki, II rok I stopnia;

  3. Monika Sejbuk - Dietetyka, I rok II stopnia;

  4. Rafał Konopko - Dietetyka, I rok II stopnia

   

  Dodatkowa działalność:

   

  1. Udział wszystkich członków Koła w przeprowadzeniu badań wstępnych do projektu finansowanego w ramach pilotażowego programu rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pt. "Produkt spożywczy do prewencji niedożywienia wśród ludzi starszych" - styczeń-luty 2020r.

  2. Udział wszystkich członków Koła w dniach otwartych UMB - 28.05.2021 r. (nagrania w ramach prezentacji kierunku Dietetyka).

  3. Udzielenie wywiadu do radio przez Olgę Szwed (przewodniczącą koła) w ramach dni otwartych UMB w 2021 r.

   

  Prace wygłoszone na konferencjach

   

  Publikacje