• Ostatnia zmiana 25.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biotechnologii Żywności

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  dr hab. n. med. Anna Maria Witkowska

   

  Opiekunowie Koła:

   

  dr hab. n. med. Małgorzata Elżbieta Zujko
  dr hab. n. med. Anna Maria Witkowska
  dr n. med. Katarzyna Maria Terlikowska

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Olga Szwed, dietetyka I rok II stopień

  e-mail: szwed-olga@wpl.pl

  tel.: 886290779

   

  Profil prac naukowych:

   

  - poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka (szkolenia,
  warsztaty, wykłady);
  - oznaczanie składników biologicznie czynnych w produktach spożywczych, ocena jakościowa produktów spożywczych (badania laboratoryjne);
  - ocena jakościowa i ilościowa jadłospisów oraz zwyczajowego sposobu żywienia (badania ankietowe);
  - ocena stanu odżywienia (badania antropometryczne);

   

  Praca praktyczna:

   

  1. Oznaczanie składników bioaktywnych w żywności.
  2. Badania ankietowe dotyczące oceny sposobu żywienia różnych grup ludności.
  3. Ocena stanu odżywienia przy pomocy analizatora składu ciała. 

   

  Lista członków:

   

  Sylwia Godlewska, dietetyka, I rok II stopnia
  Magdalena Wojtkielewicz, dietetyka, I rok II stopnia
  Aleksandra Zabrocka, dietetyka, I rok II stopnia
  Magdalena Kowalczuk, dietetyka, I rok II stopnia
  Kinga Zujko, lekarski, V rok

   

  Prace wygłoszone na konferencjach:

   

  1. The healthy diet index and intake of dietary antioxidants are related to educational level in Polish adults: a nationwide study. Zujko M.E., Waśkiewicz A., Witkowska A., Zujko K., Szcześniewska D., Zdrojewski T., Kozakiewicz K., Drygas W. EuroPrevent 11-13.04.2019, Lizbona, Portugalia.
  Osoba wygłaszająca - Kinga Zujko.

   

  Publikacje naukowe:

   

  1. Zujko Kinga, Zujko M.E., Witkowska A.M. Rola diety śródziemnomorskiej w prewencji cukrzycu typu 2. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2018, 45(4), 192-200, data opublikowania - grudzień 2018, pkt. MNiSW - 8.
  2. Mahoney E.Y., Milewska Martyna, Mirończuk-Chodakowska I., Terlikowska. The influence of carotenoid and chlorophyll content on the oxidative processes in the selected vegetable oils. Progress in Health Sciences 2018, 8(2), 144-151, data opublikowania - listopad 2018, pkt. MNiSW - 7.
  3. Orzołek A., Zujko Kinga, Witkowska A.M., Zujko M.E. Wybrane zachowania zdrowotne uczniów szkół średnich a występowanie nadwagi i otyłości. W: Promocja, edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych. Tom 1. Pod red. B. Jankowiak, B. Kowalewskiej, E. Krajewskiej- Kułak. Wyd. UMB, 2018, s. 215-244, data opublikowania - listopad 2018, pkt. MNiSW - 5 (rozdz. w monografii).
  4. Zujko Kinga, Terlikowska K. Oznaczenie karotenoidów ekstrahowanych z żywności po chodzenia roślinnego. W: Promocja, edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych. Tom 1. Pod red. B. Jankowiak, B. Kowalewskiej, E. Krajewskiej- Kułak. Wyd. UMB, 2018, s. 255-264, data opublikowania - listopad 2018, pkt. MNiSW - 5 (rozdz. w monografii).
  5. Łojewska M., Mirończuk-Chodakowska I., Szwed Olga. Ocena natężenia stresu oraz wybranych nawyków żywieniowych i stylu życia wśród studentów. W: Jakość życia w naukach medycznych i społecznych. Tom 2. Pod redakcją B. Kowalewskiej, B. Jankowiak, H. Rolka, E. Krajewskiej-Kułak. Wyd. UMB, 2018, s. 444-461, data opublikowania - listopad 2018, pkt. MNiSW - 5 (rozdz. w monografii).
  6. Milewska Martyna, Zujko Kinga, Terlikowska K. Leczenie żywieniowe w nowotworach trzustki. W: W drodze do brzegu życia. T. 17. Praca zbiorowa pod red. E. Krajewskiej-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułaka. Wyd. UMB, 2019, s. 355-381, data opublikowania - marzec 2019, pkt. MNiSW - 20 (rozdz. w monografii).
  7. Żukowska L., Zujko Kinga, Zujko M.E. Dietoterapia alergii pokarmowej na gluten. W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 5. Praca zbiorowa pod red. E. Krajewskiej-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułaka. Wyd. UMB, 2019, s. 48-89, data opublikowania - marzec 2019, pkt. MNiSW - 20 (rozdz. w monografii).
  8. Butler M., Zujko Kinga, Zujko M.E. Ocena preferencji spożycia oraz wiedzy na temat właściwości roślin przyprawowych. W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 5. Praca zbiorowa pod red. E. Krajewskiej-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułaka. Wyd. UMB, 2019, s. 928-973, data opublikowania - marzec 2019, pkt. MNiSW - 20 (rozdz. w monografii).
  9. Łuczaj Z., Szwed Olga, Mirończuk-Chodakowska I. Rola diety w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. W: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. T. 5. Praca zbiorowa pod red. E. Krajewskiej-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułaka. Wyd. UMB, 2019, s. 263-295, data opublikowania - marzec 2019, pkt. MNiSW - 20 (rozdz. w monografii).