Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dział Zamówień Publicznych.
 • Ostatnia zmiana 02.06.2023 przez Administrator UMB

  Dział Zamówień Publicznych

   

  Adres

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  lewe skrzydło Pałacu Branickich - I piętro
  tel. (85) 748 55 39,
        (85) 748 56 25,
        (85) 748 56 26,
        (85) 748 57 39,

        (85) 748 56 40,

        (85) 748 55 50,
        (85) 748 56 27,

        (85) 686 51 37,
  e-mail: zampubl@umb.edu.pl

  Kierownik

  mgr Jacek Domalewski
  pokój 260, tel. (85) 748 56 26
  e-mail: jacek.domalewski@umb.edu.pl

  Zastępca kierownika

  mgr Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
  pokój 259, tel. (85) 748 57 39
  e-mail: elzbieta.leczycka@umb.edu.pl

  Specjalista ds. zamówień publicznych

  mgr Michał Wolański
  pokój 259, tel. (85) 748 56 40
  e-mail: michal.wolanski@umb.edu.pl

  Specjalista ds. zamówień publicznych

  mgr Agnieszka Malinowska
  pokój 259, tel. (85) 748 55 50
  e-mail: agnieszka.malinowska@umb.edu.pl

  Specjalista ds. zamówień publicznychmgr Barbara Dokert-Świsłocka
  pokój 259, tel. (85) 748 55 39
  e-mail: barbara.dokert@umb.edu.pl
  Specjalista ds. zamówień publicznychmgr Urszula Szkiłądź
  pokój 259, tel. (85) 748 56 25
  e-mail: urszula.szkiladz@umb.edu.pl
  Samodzielny referent ds. zamówień publicznychmgr Agata Rekuć
  pokój 259, tel. (85) 748 54 43
  e-mail: agata.rekuc@umb.edu.pl
  Starszy referent ds. zamówień publicznychKamila Kartaszow
  pokój 258, tel. (85) 686 51 37
  e-mail: kamila.kartaszow@umb.edu.pl