• Ostatnia zmiana 11.12.2020 przez Administrator UMB

  Dział Zamówień Publicznych

   

  Adres

  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  lewe skrzydło Pałacu Branickich - I piętro
  tel. (85) 748 55 39,
        (85) 748 56 25,
        (85) 748 56 26,
        (85) 748 57 39,

        (85) 748 56 40,

        (85) 748 55 50,
        (85) 748 56 27,
  e-mail: zampubl@umb.edu.pl

  Kierownik

  mgr Jacek Domalewski
  pokój 231, tel. (85) 748 56 26
  e-mail: jacek.domalewski@umb.edu.pl

  Specjalista ds. zamówień publicznych

  mgr Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
  pokój 231, tel. (85) 748 57 39
  e-mail: elzbieta.leczycka@umb.edu.pl

  Specjalista ds. zamówień publicznych

  mgr Michał Wolański
  pokój 231, tel. (85) 748 56 40
  e-mail: michal.wolanski@umb.edu.pl

  Specjalista ds. zamówień publicznych

  mgr Agnieszka Malinowska
  pokój 231, tel. (85) 748 55 50
  e-mail: agnieszka.malinowska@umb.edu.pl

  Specjalista ds. zamówień publicznychmgr Katarzyna Turkowicz
  pokój 231, tel. (85) 748 56 25
  e-mail: katarzyna.turkowicz@umb.edu.pl
  Specjalista ds. zamówień publicznychmgr Barbara Dokert-Świsłocka
  pokój 231, tel. (85) 748 55 39
  e-mail: barbara.dokert@umb.edu.pl
  Specjalista ds. zamówień publicznychmgr Walentyna Horoszewska
  pokój 231, tel. (85) 748 56 27
  e-mail: walentyna.horoszewska@umb.edu.pl
  Samodzielny referent ds. zamówień publicznychmgr Agata Rekuć
  pokój 231, tel. (85) 748 56 25
  e-mail: agata.rekuc@umb.edu.pl