Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inspektorat BHP i p.poż.