Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stanowisko ds. Automatyki.