Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności 2017/2018.
 • Ostatnia zmiana 16.04.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Aktualności 2017/2018

  Strona: 1 z 2

   

  Serdecznie zapraszamy na drugą edycję Studenckiej Konferencji
  Internistycznej organizowaną na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, która 
  odbędzie się 19.05.2018 roku!
  Konferencja ma zasięg ogólnopolski i ma być okazją do poszerzenia wiedzy
  internistycznej wśród studentów zainteresowanych tą działką medycyny,
  szansą zaprezentowania i podzielenia się z kolegami wynikami swoich badań,
  okazją do postawienia pierwszych kroków w pracy naukowej, a także
  doskonałym miejscem na integrację i zacieśnienie znajomości.
  TERMIN SKŁADANIA ABSTRAKTÓW: 29.04.2018

   

  Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/168305827121381/

   


   

  W imieniu Zarządu STN UMB serdecznie zapraszamy do dołączenia do reaktywowanego Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą wiadomością od opiekuna koła dr n.med. Kacpra Toczyłowskiego.

   

  Dlaczego, ktoś mógłby zapytać, koło naukowe przy mojej Klinice powinno wznowić pracę? Mogłoby się wydawać, że w XXI w., w czasach szczepień i antybiotyków mamy już pełną kontrolę nad chorobami zakaźnymi, a te wkrótce odejdą w zapomnienie. Co tu badać?

  Okazuje się, że wciąż wiele pozostało do zrobienia. Czy wiedzą Państwo, że cytomegalia wrodzona dotyczy 1-2% noworodków (czyli co roku to nawet 8 tysięcy dzieci!), z których część za kilka lat bezpowrotnie straci słuch? Które to będą dzieci? Tego nie wiemy.

  Sytuacja nie jest też wcale doskonała w tematyce neuroinfekcji. Niemałych trudności przysparza nam borelioza. Niespecyficzne objawy, kłopotliwa diagnostyka serologiczna oraz ogólnie panująca "boreliozofobia" to poważne trudności, z którymi trzeba się zmierzyć. Dlatego trwa poszukiwanie nowych narzędzi, markerów, które ułatwią diagnozowanie boreliozy oraz (byłoby super) umożliwią monitorowanie leczenia.

   

  Czy już Was przekonałem, że w dziedzinie chorób zakaźnych u dzieci faktycznie mamy dużo roboty?

   

  Potrzebuję teraz Waszej pomocy. Obecnie rekrutuję młodych naukowców do pracy nad przebiegiem boreliozy u dzieci, epidemiologią neuroinfekcji oraz obrazem i diagnostyką toksoplazmozy wrodzonej. Projekty, nad którymi pracuję, są pracochłonne i czasochłonne. Sam nie dam rady! Dlatego z nieukrywaną przyjemnością rozpocząłbym współpracę z młodymi, mądrymi i ambitnymi studentami wydziału lekarskiego (czyli z każdym z Was!).

  Co mogę zaoferować ze swojej strony? Mógłbym tutaj powtórzyć truizmy, jak duże możliwości rozwoju naukowego, udział w gromadzeniu i analizie danych, naukę podstaw analizy statystycznej, ćwiczenia w pisaniu prac naukowych, projektowanie abstraktów i plakatów zjazdowych, czy nawet współautorstwo publikacji w liczących się czasopismach, wyjazdy na konferencje krajowe i zagraniczne oraz, żeby było coś praktycznego, dyżury w Klinice. Napiszę jednak inaczej. Koło przy Klinice Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci ma przede wszystkim pomagać dzieciom :)

   


   

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland, oddział Białystok
  we współpracy z Fundacją "Vivere Aude" oraz Przedszkolem Integracyjnym "Wiatr w Żagle"
  mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję

  Zrozumieć Autyzm,

  która odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. w godzinach 10:00-16:00

  w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Ul. Szpitalna 37, Białystok

  Problematyka spektrum autyzmu jest wciąż mało znana, choć mówi się o

  gwałtownym wzroście liczby odnotowanych przypadków. Dzięki przeprowadzonej

  konferencji, zaznajomimy Państwa z tematem zaburzeń spektrum autyzmu.

  Konferencja zostanie przeprowadzona przez zaproszonych do współpracy specjalistów

  z dziedziny medycyny, psychologii i pedagogiki.

   


   

  Szanowne Koleżanki i Koledzy,

  W imieniu Zarządu STN UMP, zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w drugiej edycji "Letniej Szkoły USG".
   

  Wydarzenie na FB: goo.gl/YzkV6X 
   

  Formularz rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepQSEh71ZEW3my91BGnRgt-JJ93aTZs5TDEa3aMipMNypDmg/viewform?c=0&w=1

   


   

  Szanowni Państwo,


  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosowało zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pt. "Najlepsi z najlepszych! 3.0.", finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

   

  Celem ogólnym ogłoszonego naboru jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności, poprzez ich uczestnictwo w międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach.

  Wsparcie finansowe może być przeznaczone na:

  1. Sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach
  2. Zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych będących przedmiotem oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.

  Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

  1. 80 000,00 zł - w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  1. 320 000,00 zł - w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

  Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31 maja 2019 r.

   

  Więcej informacji na stronie Ministerstwa: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-najlepsi-z-najlepszych-3-0.html.

   

  Biorąc pod uwagę krótki termin na przygotowanie wniosków aplikacyjnych - termin składania ofert mija 30.04.2018r., proszę o niezwłoczne przekazanie informacji osobom, które mogłyby być zainteresowane tematem (np. opiekunom kół naukowych, wybitnie uzdolnionym studentom). Studenci, którzy wyrażą chęć składania aplikacji, powinny zgłosić ten fakt do Działu Projektów Pomocowych, najpóźniej do 17 kwietnia.

   

  W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy,

   

  Joanna Witkowska

  Kierownik

   

  Dział Projektów Pomocowych

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  tel. 85 748 5520
  www.facebook.com/projektyumb

   


   

  Konferencja Magis in Medicinae
  Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji "Magis in Medicinae". 
  Tematyka konferencji będzie dotyczyła onkologii, medycyny paliatywnej oraz zagadnień związanych z etyką i komunikacją z pacjentem. Do udziału zapraszamy studentów wszystkich kierunków medycznych, psychologii oraz młodych lekarzy. Organizatorzy planują również, wzorem poprzednich edycji, sesję naukową (onkologiczną i komunikacyjną), na której będzie możliwość prezentacji prac, a także warsztaty.
  Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

  Link do strony wydarzenia: 

  https://www.facebook.com/events/152640362088396/?notif_t=plan_user_joined¬if_id=1521530268552186

   


   

  Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych praca naukową w ramach Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Pediatrii i Nefrologii. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt najlepiej mailowy na adres:

   

  iklinped@interia.pl lub annwasil@interia.pl

   


   

  14 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Studentów i Młodych Lekarzy "Juvenes Pro Medicina"

  Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej 56. Ogólnopolskiej i 14. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Studentów i Młodych Lekarzy "Juvenes Pro Medicina". Konferencja odbędzie się 25-26.05.2018, abstrakty można zgłaszać do 25.03.2018.

   

  W ramach Konferencji odbędą się 24 różne sesje tematyczne, w czasie których będzie można przedstawić swoje badania naukowe. Konferencja, jak i wystąpienia będą prowadzone w języku angielskim. Jury, złożone z Profesorów oraz specjalistów z całej Polski, dokona oceny prezentowanych prac pod względem merytorycznym oraz jakościowym, a z wszystkich zgłoszonych w danej sesji zostaną wybrane najlepsze.

   

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.jpm.umed.pl , polecamy również śledzenie aktywności na Facebooku:
  https://www.facebook.com/events/1499550877018546/

  https://www.facebook.com/JuvenesProMedicinaInternationaMedicalCongress

   

  Zapraszamy również do zapoznania się z filmikiem promującym tegoroczną edycję Konferencji: https://www.facebook.com/JuvenesProMedicinaInternationaMedicalCongress/videos/1309887619111299/

   


   

  International Medical Congress of Silesia "SIMC" 2018

  W imieniu Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mamy zaszczyt zaprosić Was na organizowaną przez nas we współpracy z Samorządem Doktorantów SUM w Katowicach, konferencję International Medical Congress of Silesia "SIMC" 2018, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2018 r. w kompleksie budynków SUM przy ul. Medyków w Katowicach. Tegoroczne hasło brzmi "Journey Through Medicine". 

  Abstrakty należy wysyłać do
  11 marca 2018 r.
   

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Link do wydarzenia:

  https://www.facebook.com/events/1272613892840418/

   

  Link do formularza rejestracyjnego:

  https://frkat.sum.edu.pl/international-medical-congress-of-silesia-2018

   


   

  18th International Congress of Young Medical Scientists

  W imieniu STN Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mamy przyjemność zaprosić na tegoroczny "18th International Congress of Young Medical Scientists" organizowany przez Studenckie Towarzystwo Naukowe
  przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w dniach 14-16 czerwca 2018r..

  18th International Congress of Young Medical Scientists odbędzie się w Centrum Biologii Medycznej przy ul. Rokietnickiej 8
  Termin składania abstraktów upływa z dniem 1 kwietnia 2018r. Otwarcie zapisów: 1 marca 2018r. 

   

  Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:
  https://www.icyms.com
   

  Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku:
  https://www.facebook.com/events/338863679914035

   


   

  Trzecia Wrocławska Konferencja Ogólnopediatryczna

  Komitet Organizacyjny Trzeciej Wrocławskiej Konferencji Ogólnopediatrycznej serdecznie zaprasza na Trzecią Wrocławską Konferencję Ogólnopediatryczną. Odbędzie się ona w dniach 23 - 24 marca 2018 roku w budynku Biblioteki Głównej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem jest stworzenie programu naukowego atrakcyjnego zarówno dla zainteresowanych chirurgią dziecięcą, jak i pediatrią. Szerokie spektrum zagadnień w zakresie tych dziedzin medycyny, omawianych w trakcie sesji konkursowych, pragniemy wzbogacić interesującymi prelekcjami cenionych wykładowców akademickich oraz zajęciami warsztatowymi. Zaproszenie kierujemy szczególnie do studentów medycyny i lekarzy stażystów.

  Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na portalu Facebook:

  https://www.facebook.com/events/139067640100322/

  oraz na stronach:

  https://www.facebook.com/konferencjapediatryczna/

  http://www.pediatria.wroclaw.pl/index.html

   


  XLVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Uczelni Medycznych

  Z wielką przyjemnością zapraszamy na XLVIII edycję Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych i III Międzynarodową Konferencję Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbędzie się ona 16-17.03.2018 w budynku Rektoratu PUM - ul. Rybacka 1.
  Udział w konferencji to niepowtarzalna okazja do prezentacji wyników badań i najnowszych osiągnięć oraz poddania ich ocenie ekspertów ze świata medycyny.
  W trakcie konferencji uczestnicy mają także możliwość wysłuchania konstruktywnych opinii i sugestii oraz ciekawych dyskusji.
  Jest to również idealny sposób na poznanie innych młodych naukowców, wymianę doświadczeń, pomysłów czy inspiracji. Tegoroczne sesje:
  - Nauk podstawowych
  - Stomatologiczna
  - Nauk o zdrowiu

  - Niezabiegowa
  - Zabiegowa
  - Plakatowa dla doktorantów
  - Case report
  Rejestracja abstraktów do 14.02.2018
   
  '