• Ostatnia zmiana 15.03.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Aktualności 2017/2018

  Strona: 1 z 2

   

  Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych praca naukową w ramach Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Pediatrii i Nefrologii. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt najlepiej mailowy na adres:

   

  iklinped@interia.pl lub annwasil@interia.pl

   


   

  14 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Studentów i Młodych Lekarzy "Juvenes Pro Medicina"

  Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej 56. Ogólnopolskiej i 14. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Studentów i Młodych Lekarzy "Juvenes Pro Medicina". Konferencja odbędzie się 25-26.05.2018, abstrakty można zgłaszać do 25.03.2018.

   

  W ramach Konferencji odbędą się 24 różne sesje tematyczne, w czasie których będzie można przedstawić swoje badania naukowe. Konferencja, jak i wystąpienia będą prowadzone w języku angielskim. Jury, złożone z Profesorów oraz specjalistów z całej Polski, dokona oceny prezentowanych prac pod względem merytorycznym oraz jakościowym, a z wszystkich zgłoszonych w danej sesji zostaną wybrane najlepsze.

   

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.jpm.umed.pl , polecamy również śledzenie aktywności na Facebooku:
  https://www.facebook.com/events/1499550877018546/

  https://www.facebook.com/JuvenesProMedicinaInternationaMedicalCongress

   

  Zapraszamy również do zapoznania się z filmikiem promującym tegoroczną edycję Konferencji: https://www.facebook.com/JuvenesProMedicinaInternationaMedicalCongress/videos/1309887619111299/

   


   

  International Medical Congress of Silesia "SIMC" 2018

  W imieniu Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mamy zaszczyt zaprosić Was na organizowaną przez nas we współpracy z Samorządem Doktorantów SUM w Katowicach, konferencję International Medical Congress of Silesia "SIMC" 2018, która odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2018 r. w kompleksie budynków SUM przy ul. Medyków w Katowicach. Tegoroczne hasło brzmi "Journey Through Medicine". 

  Abstrakty należy wysyłać do
  11 marca 2018 r.
   

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Link do wydarzenia:

  https://www.facebook.com/events/1272613892840418/

   

  Link do formularza rejestracyjnego:

  https://frkat.sum.edu.pl/international-medical-congress-of-silesia-2018

   


   

  18th International Congress of Young Medical Scientists

  W imieniu STN Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mamy przyjemność zaprosić na tegoroczny "18th International Congress of Young Medical Scientists" organizowany przez Studenckie Towarzystwo Naukowe
  przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w dniach 14-16 czerwca 2018r..

  18th International Congress of Young Medical Scientists odbędzie się w Centrum Biologii Medycznej przy ul. Rokietnickiej 8
  Termin składania abstraktów upływa z dniem 1 kwietnia 2018r. Otwarcie zapisów: 1 marca 2018r. 

   

  Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:
  https://www.icyms.com
   

  Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku:
  https://www.facebook.com/events/338863679914035

   


   

  Trzecia Wrocławska Konferencja Ogólnopediatryczna

  Komitet Organizacyjny Trzeciej Wrocławskiej Konferencji Ogólnopediatrycznej serdecznie zaprasza na Trzecią Wrocławską Konferencję Ogólnopediatryczną. Odbędzie się ona w dniach 23 - 24 marca 2018 roku w budynku Biblioteki Głównej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem jest stworzenie programu naukowego atrakcyjnego zarówno dla zainteresowanych chirurgią dziecięcą, jak i pediatrią. Szerokie spektrum zagadnień w zakresie tych dziedzin medycyny, omawianych w trakcie sesji konkursowych, pragniemy wzbogacić interesującymi prelekcjami cenionych wykładowców akademickich oraz zajęciami warsztatowymi. Zaproszenie kierujemy szczególnie do studentów medycyny i lekarzy stażystów.

  Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na portalu Facebook:

  https://www.facebook.com/events/139067640100322/

  oraz na stronach:

  https://www.facebook.com/konferencjapediatryczna/

  http://www.pediatria.wroclaw.pl/index.html

   


  XLVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Uczelni Medycznych

  Z wielką przyjemnością zapraszamy na XLVIII edycję Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych i III Międzynarodową Konferencję Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbędzie się ona 16-17.03.2018 w budynku Rektoratu PUM - ul. Rybacka 1.
  Udział w konferencji to niepowtarzalna okazja do prezentacji wyników badań i najnowszych osiągnięć oraz poddania ich ocenie ekspertów ze świata medycyny.
  W trakcie konferencji uczestnicy mają także możliwość wysłuchania konstruktywnych opinii i sugestii oraz ciekawych dyskusji.
  Jest to również idealny sposób na poznanie innych młodych naukowców, wymianę doświadczeń, pomysłów czy inspiracji. Tegoroczne sesje:
  - Nauk podstawowych
  - Stomatologiczna
  - Nauk o zdrowiu

  - Niezabiegowa
  - Zabiegowa
  - Plakatowa dla doktorantów
  - Case report
  Rejestracja abstraktów do 14.02.2018