Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności 2018/2019.
 • Ostatnia zmiana 15.08.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Aktualności 2018/2019

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Prac Naukowych, odbywającym się 20 września 2019 roku, w ramach III Kongresu Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji w Poznaniu. Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy studentów farmacji wszystkich lat, którzy chcieliby zaprezentować wyniki swoich badań i zmierzyć się z innymi młodymi naukowcami.
  Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/qRXwWAkMo8d8gQSz9

   


   

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH
  Z ZAKRESU LECZENIA UZALEŻNIENIA OD TYTONIU ORAZ PRZEPROWADZANIA MINIMALNYCH INTERWENCJI ANTYTYTONIOWYCH

   
  Serdecznie zapraszamy do udziału w nieodpłatnych szkoleniach  z zakresu diagnostyki oraz leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT) oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych. Szkolenia realizowane są w ramach  Programu pn. Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych, prowadzonego przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie i finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
  W ramach projektu przedstawiciele personelu medycznego będą mieli możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu składającym się z części wykładowej i warsztatowej.
  Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące obszary tematyczne:
  charakterystyka zespołu uzależnienia od tytoniu,
  model teoretyczny procesu zaprzestania palenia i jego implikacji praktycznych,
  diagnostyka uzależnienia oraz leczenie farmakologiczne ZUT,
  wsparcie behawioralne pacjenta,
  praca z pacjentem o specjalnych potrzebach (m.in.: choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne, kobiety ciężarne),
  specjalne zagadnienia związane z procesem rzucania palenia (m.in.: żywienie, aktywność fizyczna),
  prowadzenie minimalnej interwencji,
  przeciwdziałanie nawrotom.
  Szkolenie zakończy się testem egzaminacyjnym. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test otrzyma certyfikat potwierdzający umiejętności prowadzenia leczenia ZUT, który pozwala na zawieranie kontraktu z NFZ na leczenie uzależnienia od tytoniu w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POChP) (Dz. U. poz 1505 z późn. zm.).
  Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.X.2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uczestnicy otrzymują 10 punktów edukacyjnych.
  Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa. Dla osób, których miejsce zamieszkania oddalone jest więcej niż 50 km od miejsca szkolenia przewidziana jest możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegu.
  Zapraszamy również studentów,psychologów,pracowników pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych. ;)
  Harmonogram szkoleń oraz rejestracja: https://szkoleniazut.coi.pl/.
  Więcej informacji: Irena Przepiórka, Sylwia Boroń
  e-mail: szkoleniazut@coi.pl; telefon:  +48 22 570 8661;  22 750 8636 lub 794 777 998

   

   


  W imieniu Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii zapraszamy na Sesję Studencką towarzyszącą Konferencji ,,Postępy w Chirurgii Naczyń". Odbywa się ona rokrocznie w malowniczo położonym Hotelu ,,Król Kazimierz" w Kazimierzu Dolnym, a sesja studencka będzie odbywać się po raz drugi. 
  Udział w Konferencji i prezentacja pracy są darmowe. Można prezentować prace oryginalne, case report oraz prace przeglądowe. Streszczenia pracy należy przesyłać do 10 marca b.r. Osoby chętne prosimy o rejestrację przez formularz internetowy podany w opisie wydarzenia. 
  W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się przez facebooka z członkami koła: Jędrzej Tkaczyk oraz Michał Terpiłowski, lub drogą mailową na adres: vascularconf2018@gmail.com 
   

   

  https://www.facebook.com/events/788269214883610/


   

  Dear Sir or Madam,

  we are pleased to invite you to this year's 19th International Congress of Young Medical Scientists organized by the Student Scientific Society at the Medical University of Poznan on

  30th of May - 1st of June 2019.

   

  We would like to inform you that the registration will be open soon! For Active Participants it will be open on Thursday, 19th of February 2019. Deadline for abstract submission is set on Thursday, 19th of March 2019.

   

  It is our pleasure to encourage you to submit abstracts for this special event in Poznan, where you will be able to exchange knowledge and experience between students and doctors from all over the world! After that there will be social programme provided for all, which is always very highly rated by the participants - trust us, you cannot miss it!

  19th International Congress of Young Medical Scientistswill be holding 16 theme sessions, 2 PhD Sessions, 5 Case Reports and Golden Sessiondedicated to the best presenters! Amazing prizes awaits winners of this Session!

  You can register and submit abstract at: https://www.icyms.com/

  Please follow us on Facebook at: https://www.facebook.com/events/338863679914035/

   

   


   

  WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZARZĄDU STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
  W BIAŁYMSTOKU

   

  Dnia 25.10.2018 roku w godzinach 18.00 -19.00 w Siedzibie STN (ostatnie piętro nad salą kolumnową) będą miały miejsce wybory do Zarządu Towarzystwa.

  Do głosowania zapraszamy wszystkich studentów, którzy w roku akademickim 2017/2018 zostali oficjalnie zgłoszeni przez studenckie koło naukowe jako jego członkowie.

  Przedstawiamy listę zgłoszonych kandydatów:

   

  CEZARY PAWLUKIANIEC

  AGATA NIECHODA

  ALEKSANDRA KWIKA

  EWELINA DETKA

  DAGMARA JABŁOŃSKA

  PIOTR KURZYNA

  KINGA DANOWSKA

  MARTA PASŁAWSKA

  MAGDALENA SELEWOŃKO

  DARIA CZYKWIN

  ANNA CZECH

   

  Podczas wyborów można oddać swój głos na maksymalnie 7 kandydatów; karta wypełniona nieprawidłowo zostanie uznana za głos nieważny. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja studencka); dowód należy okazać przed pobraniem karty do głosowania.

   

  Wyniki wyborów zostaną ogłoszone podczas Walnego Zebrania Członków STN, które odbędzie się w również we czwartek 25.10.2018 roku o godzinie 19:10 Sali Kolumnowej.     

   


   

  UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY DO ZARZĄDU STUDENCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
  W BIAŁYMSTOKU

   

  Drodzy Studenci! 

  Chcielibyśmy poinformować o zbliżającym się terminie Walnego Zebrania Członków STN UMB, na którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa na kolejną kadencję.

  Wybory do Zarządu odbędą się we czwartek, 25.10.2018 roku w godzinach 18.00 – 19.00 w Siedzibie Studenckiego Towarzystwa Naukowego (sala na ostatnim piętrze nad Salą Kolumnową).

  Wyniki wyborów zostaną ogłoszone podczas Walnego Zebrania Członków STN, które odbędzie się w również we czwartek 25.10.2018 roku o godzinie 19:10 Sali Kolumnowej.        

   

  Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w wyborach, zarówno biernego, jak i czynnego.

          

  Kandydaci są proszeni o wysłanie maila zgłoszeniowego na adres stn@umb.edu.pl

  Na zgłoszenia czekamy do 18.10.2018 do godziny 23:59

  Kandydaci, którzy nie spełnią wymogów formalnych lub ich kandydatura zostanie zgłoszona zbyt późno, nie mogą ubiegać się o stanowisko podczas głosowania.

   

  Kandydatem zastać może osoba, która spełnia następujące warunki:

   

  1. W roku akademickim 2018/19 kontynuuje naukę jako STUDENT na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  2. Nie jest członkiem Zarządu innych organizacji istniejących na Uczelni.*

  *z wyjątkiem osób, które współpracowały z Zarządem STN UMB podczas organizacji BIMC.

  3. W roku akademickim 2017/2018 była członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego (jest to równoznaczne z przynależnością do Studenckiego Koła Naukowego) 

  Do głosowania jest uprawniony każdy student, który w roku akademickim 2017/18 należał do Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

  O zwycięstwie w wyborach decyduje większość głosów.