Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Uroczytość czepkowania i rozdanie dyplomów na Wydziale Nauk o Zdrowiu

  23.11.2022 19:15
  Autor: Administrator UMB
  23 listopada 2022 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów oraz czepkowanie absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo studiów pierwszego stopnia.
  W uroczystości udział wzięli: prof. dr hab. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju i prof. dr hab. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Kształcenia, przedstawiciele samorządu Pielęgniarek i Położnych, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa,  a także Władze Dziekańskie Wydziału Nauk o Zdrowiu.
  Podczas uroczystości absolwenci złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się do niesienia pomocy potrzebującym oraz trwania przy tradycjach zawodu. Usłyszeliśmy również Hymn Pielęgniarek, a studentki II roku zapaliły symboliczną lampkę Nightingale (międzynarodowy symbol pielęgniarek, towarzyszący największym uroczystościom zawodowym). 
  W roku akademickim 2021/2022 tytuł licencjata pielęgniarstwa otrzymało 120 osób, tytuł magistra pielęgniarstwa 88 osób, tytuł licencjata położnictwa  21 osób a tytuł magistra położnictwa  57.
  Wpisami do „Złotej księgi absolwentów” i Honorowymi dyplomami Rektora UMB wyróżniono:
  • za rok 2020: mgr Natalia Olechno , średnia 4,80 absolwentka kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia  stacjonarne
  • za rok  2021: mgr Sylwia Bryszewska, średnia 4.75 absolwentka kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia  stacjonarne i mgr Weronika Małecka, średnia 4,75 absolwentka kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia  stacjonarne
  • za rok 2022: mgr Paulina Markowska 4,80 absolwentka kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia  stacjonarne.
   
  Powrót