• Ostatnia zmiana 12.04.2018 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  O kierunku

  Strona: 1 z 2

  Kształcenie na kierunku Ratownictwo Medyczne odbywa się:

  • • studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) pozwalające na uzyskanie tytułu licencjata

  Kształcenie na studiach I stopnia prowadzone jest w systemie stacjonarnym

   

  Program studiów I stopnia.

   

  Przedmioty realizowane na kierunku Ratownictwo Medyczne I stopnia można podzielić na dwie grupy:

  • I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu: propedeutyki prawa, socjologii, psychologii, biofizyki, biochemii, zdrowia publicznego, higieny i epidemiologii, anatomii, fizjologii, patofizjologii, biologii i mikrobiologii, pierwszej pomocy, farmakologii, toksykologii, dydaktyki, metodologii badań.
  • II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycyny ratunkowej, medycznych czynności ratunkowych, metodyki nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycyny katastrof, chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, neurologii, traumatologii narządów ruchu, intensywnej terapii, medycyny sądowej, psychiatrii, położnictwa i ginekologii.