Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Komisja Wyborcza Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi.