• Aktualności

  Profesorowie Anna i Krzysztof Bielawscy reprezentowali UMB na kongresie chemicznym w Melbourne.

  03.08.2017 15:39
  Autor: Administrator UMB

   

  2500 delegatów w tym 4 laureatów nagrody Nobla uczestniczyło w obradach jubileuszowego RACI Centenary Congres w Melbourne. Dyskusje przebiegały w obrębie 9 dziedzin tematycznych obejmujących różne gałęzie chemii, farmacji i biotechnologii.

  Nasz Uniwersytet reprezentowali profesorowie, Anna i Krzysztof Bielawscy z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.

  W trakcje kongresu (23.06 - 28.06.2017) odbyli oni owocne rozmowy między innymi z prof. Williamem Denny z University of Auckland (NZ), Sir Martyn Poliakoffem i laureatem Nagrody Nobla prof. Robertem Grubbsem (foto poniżej). Zespół prof. Denny’ego w ostatnich latach wprowadził do badań klinicznych 12 nowych leków w tym: amsakrynę (Parke-Davis), DACA (Xenova); XR-11576 (Xenova); Vadimezan (Novartis); canertinib (Pfizer) i tarloxotinib (Threshold). Ponadto prof. Denny jest autorem 51 patentów w USA i współzałożycielem dwóch start-upów firm biotechnologicznych zajmujących się wprowadzaniem nowych leków na rynek. Z kolei prof. Martyn Poliakoff jest wiceprzewodniczącym najstarszego Towarzystwa Chemicznego w świecie – Royal Society of Chemistry (UK). Rozmowa profesorów dotyczyła zagadnień „zielonej chemii” w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym i konieczności jej nauczenia dla studentów farmacji. Za swoje osiągnięcia w zakresie zielonej chemii i popularyzacji jej znaczenia dla rozwoju ludzkości z rąk księcia Walii Karola prof. Martyn Poliakoff uzyskał w 2015 tytuł szlachecki. Prof. Robert Grubbs (Nagroda Nobla 2005 rok) jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie chemii polimerów. Jak przyznał w rozmowie z profesorami A. i K. Bielawskimi, jeden z jego zespołów zajmuje się z wykorzystaniem unikalnych katalizatorów rutenowych (katalizatory Grubbsa) wytwarzaniem polimerów przeznaczonych na potrzeby farmacji i medycyny.

  Zaprezentowane osiągnięcia UMB w zakresie syntezy nowych substancji o charakterze przeciwnowotworowym i przeciwdrobnoustrowej aktywności wzbudziły żywe zainteresowanie w sesji posterowej australijskiego kongresu.


   

  Powrót