• Dzień Otwarty 26-28.05.2021. Dzień Otwarty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Prezentacja kierunków na placu przed Pałacem Branickich.