• Aktualności

  Dodatkowa rekrutacja na studia

  08.09.2017 18:26
  Autor: Administrator UMB

  Dodatkowy nabór na studia na kierunkach studiów niestacjonarnych drugiego stopnia:   

  Dietetyka, studia niestacjonarne drugiego stopnia
  Elektroradiologia, studia niestacjonarne drugiego stopnia
  Fizjoterapia, studia niestacjonarne drugiego stopnia
  Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne drugiego stopnia
  Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne drugiego stopnia

   

  Harmonogram dodatkowej rekrutacji:

  09.09-18.09.2017r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna
  do 19.09.2017r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
  20.09.2017r. – ogłoszenie pierwszej listy rankingowej
  21.09-22.09.2017r. – I termin składania dokumentów


   

  Dodatkowy nabór na studia na kierunkach studiów jednolitych i pierwszego stopnia:    

  Analityka Medyczna, studia stacjonarne jednolite magisterskie (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, studia bezpłatne)
  Kosmetologia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, studia płatne)
  Farmacja, studia niestacjonarne jednolite magisterskie (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, studia płatne)
  Fizjoterapia, studia niestacjonarne jednolite magisterskie (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, studia płatne)


  Harmonogram dodatkowej rekrutacji:
  07.09-18.09.2017r. – rejestracja i opłata rekrutacyjna
  do 19.09.2017r. – uzupełnianie wyników przez kandydatów
  20.09.2017r. – ogłoszenie pierwszej listy rankingowej
  21.09-22.09.2017r. – I termin składania dokumentów


  Dodatkowy nabór na studia doktoranckie

  • Na Wydziale Farmaceutcznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Nabór odbędzie się w terminach:

  01.09-21.09.2017 - rejestracja elektroniczna, składanie dokumentów oraz wskazywanie obszaru zainteresowań, z którego kandydaci bęą zdawać egzamin z przedmiotu kierunkowego;

  01.09-21.09.2017 - składanie oświadczeń o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych i miejsca realizacji badań naukowych przez kandydatów na opiekunów naukowych/promotorów

  09.10.2017 godz. 10.00 - egzamin z języka angielskiego

  10.10.2017 godz. 08:30 - egzamin z przedmiotu kierunkowego

  11.10.2017 - ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

   

  • Na Wydziale Nauk o Zdrowiu

  Nabór odbędzie się w terminach:

  11.09-21.09.2017r. - rejestracja elektroniczna, składanie dokumentów oraz wskazywanie obszaru zainteresowań, z którego kandydaci będą zdawać egzamin z przedmiotu kierunkowego
  11.09-21.09.2017r. - składanie oświadczeń o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych i miejsca realizacji badań naukowych przez kandydatów na opiekunów naukowych/promotorów
  06.10.2017 r., godz. 10:00 - egzamin z języka angielskiego
  09.10.2017r., godz. 8:30 - egzamin z przedmiotu kierunkowego
  11.10.2017r. - ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

  Powrót