• Aktualności

  Mateusz Grochowski, student UMB, przewodniczącym Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP

  14.04.2018 09:04
  Autor: Administrator UMB

   

  W dniach 6-8 kwietnia 2018 roku delegacja Samorządu Studentów UMB brała udział w LXXV Konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Rzeszowie. W trakcie obrad zostało powołane nowe Prezydium, którego Przewodniczącym został Mateusz Wojciech Grochowski, student IV roku kierunku lekarskiego na UMB.

  Ponadto w składzie Prezydium znaleźli się:

  • Katarzyna Plona - Wiceprzewodnicząca (Gdański Uniwersytet Medyczny);

  oraz członkowie Prezydium:

  • Natalia Bierezowicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny),
  • Paweł Dubanik (Śląski Uniwersytet Medyczny)
  • Adam Wawrzynkiewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

   

  Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego przy Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej jest ogólnopolskim przedstawicielstwem studentów wszystkich akademii medycznych, uniwersytetów medycznych oraz uniwersyteckich wydziałów medycznych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Członkowie Komisji są powoływani poprzez samorządy studentów poszczególnych uczelni. Komisja reprezentuje środowisko studentów w/w uczelni wobec administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych. Realizowane jest to zarówno poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących spraw studenckich w zakresie wyższego szkolnictwa medycznego, jak również poprzez wyrażanie opinii całego środowiska studentów uczelni medycznych.
   

   

   

   

  Powrót