• Aktualności

  Kolejny etap "Spaceru w przeszłość" - rewitalizacja fresków zakończona

  06.07.2018 08:23
  Autor: Administrator UMB

   

  Zakończyły się prace konserwatorskie malowideł ściennych w podcieniach Pałacu Branickich w Białymstoku: „Syrinx i Pan”, „Sąd Parysa”, „Pejzaż romantyczny” w ramach projektu „Spacer w Przeszłość”.
  Do czasów współczesnych zachowały się trzy z wielu malowideł ściennych, które usytuowane były w galeriach kolumnowych Pałacu Branickich, siedzibie głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ukazywały one wojny rzymskie oraz sceny mitologiczne. Malowidła te były dziełem sławnego freskanta Jerzego Wilhelma Neunhertza z 1737-1738 roku. Zostały one gruntownie odnowione wraz z przemalowaniem w 1754 roku przez nadwornego malarza Jana Klemensa Branickiego – Augusta Herliczkę. W 1836 roku freski znacznie zniszczono podczas przebudowy Pałacu. Ponownie odsłonięte zostały po 1945 roku. Konserwacje malowideł odbyły się w 1973 następnie w latach 1993-1995.
   

  Spacer w przeszłość – konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku, realizowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PO RWP), oś priorytetowa VIII: Infrastruktura Dla Usług Użyteczności Publicznej działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego.
  Cel głównym projektu jest wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku poprzez konserwację zabytkowych rzeźb i malowideł, odrestaurowanie najcenniejszych pomieszczeń oraz udostępnienie dla zwiedzających nowych przestrzeni Pałacu w ramach planowanej ścieżki historycznej „Spacer w przeszłość”.

  Powrót