• Aktualności

  Przyznanie tytułu doktora Honoris Causa Profesor Coral Barbas oraz promocje doktorskie i habilitacyjne uświetniły uroczyste posiedzenie Senatu UMB

  14.12.2018 13:55
  Autor: Administrator UMB

   

  Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z uroczystości:

   

   

  Wyjątkową oprawę miało dzisiejsze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W Aula Magna spotkali się Senatorzy, władze Uczelni, doktorzy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuły naukowe w mijającym roku. Ponadto JM Rektor UMB na wniosek Senatu wyróżnił prof. Coral Barbas z San Pablo University w Madrycie tytułem Doktora Honoris Causa naszej Alma Mater (44 w historii AMB/UMB).

  Magnificencja Profesor dr hab. Adam Krętowski wygłaszając laudację na cześć Profesor Coral Barbas podkreślił, że jest ona światowym autorytetem w dziedzinie medycyny. Utworzyła w Uniwersytecie San-Pablo w Madrycie Centrum Metabolomiki i Bioanalizy (CEMBIO), jedno z najnowocześniejszych laboratoriów badań metabolomicznych w Europie. Od ponad 30 lat Profesor Coral Barbas jest kierownikiem Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu San Pablo-CEU w Madrycie. W latach 2013-2017 była profesorem wizytującym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Od 10 lat intensywnie współpracuje z naszą Uczelnią. Przyjmowała na staże i ułatwiała badania wielu naukowcom z Białegostoku. Profesor Coral Barbas jest współautorem około 200 publikacji oryginalnych. Prace te zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach specjalistycznych takich jak np. Analytical Chemistry, Analytical and Bioanalytical Chemistry, Electrophoresis, Journal of Proteome Research, Metabolomics, Oncotarget, Proteomics, Science, Scientific Reports i wielu innych. Prace te były cytowane ponad 4500 razy a indeks Hirscha prof. Barbas wynosi HI= 37.

  Wykład wygłoszony przez Profesor Coral Barbas po otrzymaniu Doctora Honoris Causa zatytułowany był "A NEW RESEARCH PARADIGM FOR A NEW CENTURY: OMICS TECHNOLOGIES"

  W swoim przemówieniu w trakcie uroczystości JM Rektor, prof. A. Krętowski poinformował, że pracownicy Uczelni opublikowali w minionym roku akademickim blisko 1000 prac o łącznej wartości impact factor powyżej 1400 i łącznej punktacji MNiSW ponad 13 tys. pkt. Wydawane przez Uczelnię Advances in Medical Sciences uzyskało za 2017 rok najwyższy w historii impact factor 2,064.

  Gratulując promowanym i zwracając się do społeczności akademickiej w kontekście Ustawy 2.0 JM Rektor stwierdził, „Szanowni Państwo, jesteśmy obecnie w szczególnej sytuacji - w trakcie wdrażania zmian związanych z nową ustawą dot. Szkolnictwa Wyższego. Już teraz zrozumieliśmy jak nowe regulacje dotyczą bezpośrednio każdego z nas. Już teraz te zmiany przyniosły szereg niepokojów, a nawet negatywnych emocji. Chciałbym stanowczo zapewnić wszystkich pracowników akademickich naszej Uczelni, że zrobimy wszystko, żeby każdy z Państwa czuł się bezpiecznie, żeby znalazł swoje miejsce na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Wszyscy jesteście bowiem bardzo potrzebni Uczelni, jesteście potrzebni naszym studentom i społeczeństwu, dla którego kształcicie nowe kadry medyczne”.

  7 nauczycieli akademickich naszej Uczelni otrzymało w mijającym roku tytuł profesora. Rady trzech wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nadały stopień doktora nauk 71 osobom, a 15 osób uzyskało stopień dr habilitowanego - prawo do samodzielnego nauczania i prowadzenia badań naukowych. Dzisiaj z rąk Rektora, Dziekanów i Promotorów otrzymali promocje doktorskie.

  Posiedzenie Senatu UMB, połączone z przyznaniem tytułu doktora Honoris Causa i promocjami doktorskimi uświetnił występem chór UMB pod kierownictwem docent A. Moniuszko.

  W uroczystości wzięli także udział liczni zaproszeni goście, rodzina prof. C. Barbas z Hiszpanii i prof. Jesus Paul, Vice Rektor San Pablo University w Madrycie, odpowiedzialny za współpracę międzynarodową.

   

  Zapraszamy do zapoznania się z listą osób, które uzyskały w 2018 roku tytuł profesora

   

   

  Zapraszamy do zapoznania się z listą osób, które uzyskały (od 1.01.2018 do 30.11.2018) stopień doktora habilitowanego na:

  Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Wydziale Nauk o Zdrowiu

   

  Zapraszamy do zapoznania się z listą osób, które uzyskały (od 1.01.2018 do 30.11.2018) stopień doktora na:

  Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Wydziale Nauk o Zdrowiu

   

   

  Powrót