• Aktualności

  Nagrania wykładów - zapraszamy nauczycieli akademickich UMB

  01.04.2020 07:48
  Autor: Administrator UMB

   

  Szanowni Państwo,
   
  Przypominamy, że umożliwione zostało nagrywanie wykładów w celu udostępnienia studentom. Rezerwacja terminu nagrania odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie UMB - https://calendly.com/studio-umb
  W miarę potrzeb sukcesywnie będą udostępniane nowe terminy (obecnie do 17.04.2020r.)
   
  Prezentujemy wykład Pana prof. dr hab. Adriana Chabowskiego. Pozostałe nagrane wykłady przewidziane są również w trybie niepublicznym.
   
   
   
  Wykaz wykładów:
   
  • prof. dr hab. Adrian Chabowski - Fizjologia układu moczowego (wydalniczego)
  • prof. dr hab. Adrian Chabowski - Fizjologia wydzielania wewnętrznego
  • prof. dr hab. Maria Górska - Endokrynologia, wstęp i choroby podwzgórza i przysadki. Położnictwo
  • prof. dr hab. Maria Górska - Regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej. Biostatystyka
  • prof. dr hab. Maria Górska - Położnictwo. Choroby nadnerczy w ciąży
  • prof. dr hab. Maria Górska - Wykład 5. Otyłość, cukrzyca t2. Biostatystyka
  • prof. dr hab. Alina Kułakowska - Neuroimmunologia (część I)
  • prof. dr hab. Alina Kułakowska - Neuroimmunologia (część II)
  • prof. dr hab. Alina Kułakowskia - Wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
  • prof. dr hab. Urszula Łebkowska - Diagnostyka obrazowa układu moczowego
  • prof. dr hab. Urszula Łebkowska -Diagnostyka gruczołu piersiowego - badania szczególnej troski
  • prof. dr hab. Wojciech Miltyk - Metody termiczne w analizie leków
  • prof. dr hab. Janusz Myśliwiec - Medycyna nuklearna: detekcja promieniowania
  • prof. dr hab. Janusz Myśliwiec - Medycyna nuklearna: technika PET
  • prof. dr hab. Janusz Myśliwiec - Medycyna nuklearna: kardiologia nuklearna
  • prof. dr hab. Janusz Myśliwiec - Medycyna nuklearna: Neurologia nuklearna
  • prof. dr hab. Jerzy Pałka - Chemia leków - III rok Farmacja (kontynuacja)
  • prof. dr hab. Jerzy Pałka - Farmakoekonomika (kontynuacja)
  • prof. dr hab. Jerzy Pałka - Molekularne mechanizmy farmakoterapii chorób nowotworowych
  • prof. dr hab. Jerzy Pałka - Chemia antybiotyków
  • prof. dr hab. Marek Rogowski - Wprowadzenie do diagnostyki i leczenia chorób nosa i zatok przynosowych
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Kosmetologia I stopnia III wykład
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Analityka medyczna I rok, chemia analityczna wykład III
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Farmacja I rok, chemia analityczna wykład IV
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Kosmetologia studia I stopnia II rok Analiza chemiczna kosmetyków wykład IV
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Analityka medyczna I rok, chemia analityczna wykład IV
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Farmacja I rok, V wykład z chemii analitycznej
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Analityka medyczna I rok, chemia analityczna wykład V
  • prof. dr hab. Bożena Sobkowicz - Zawał serca. Jak rozpoznać? Jak leczyć?
  • prof. dr hab. Bożena Sobkowicz - Migotanie przedsionków - od teorii do praktyki
  • prof. dr hab. Bożena Sobkowicz - Ostre stany w kardiologii
  • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński - Niepłodność partnerska
  • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński - Choroby łagodne piersi, rak piersi
  • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński - Współczesna antykoncepcja
  • prof. dr hab. Joanna Zajkowska - COVID-2019
  • dr hab. Leszek Boćkowski - Potencjały wywołane egzogenne i endogenne
  • dr hab. Leszek Boćkowski - Podstawy neurofizjologii klinicznej
  • dr hab. Leszek Boćkowski - Wprowadzenie do badania elektromiograficznego i elektroneurograficznego
  • dr hab. Jacek Breczko - Filozofia nowożytna (dla kierunku Zdrowie Publiczne, rok I)
  • dr hab. Magdalena Nowosielska - Stomatologia rok I - stomatologia społeczna
  • dr hab. Matylda Sierakowska - Model nauczania podającego. Wykorzystanie wykładu, pogadanki w edukacji zdrowotnej
  • dr hab. Matylda Sierakowska - Środki dydaktyczne w edukacji zdrowotnej i kształceniu zawodowym
  • dr hab. Matylda Sierakowska - Nauczanie bezpośrednie. Metody nauczania oparte na działaniu praktycznym i ich wykorzystanie w edukacji zdrowotnej.
  • dr hab. Matylda Sierakowska - Istota nauczania problemowego. Wykorzystanie metod aktywizujących w nauczaniu zawodowym i edukacji zdrowotnej.
  • dr hab. Katarzyna Socha - Witaminy antyoksydacyjne oraz witamina D
  • dr hab. Katarzyna Socha - Witaminy B
  • dr Agnieszka Choińska - Socjologia Medycyny - podsumowanie treści wykładowych
  • dr Magdalena Choromańska - Diagnostyka i klasyfikacje chorób tkanek okołowierzchołkowych
  • dr Magdalena Choromańska - Antyseptyczne leczenie kanałowe
  • dr Andrzej Guzowski - Problemy wielokuturowości - wprowadzenie
  • dr Andrzej Guzowski - Wielokulturowość społeczeństwa polskiego
  • dr Andrzej Guzowski - Problemy wielokulturowości - CD
  • dr Andrzej Guzowski - Tanatoedukacja - lęk pierwotny wstęp do seminarium
  • dr Monika Jedynak - Intensive Care Unit
  • dr Juliusz Kosel - Obstetric Anesthesia
  • dr Maria Kościuszko - Choroby układu podwzgórzowo-przysadkowego
  • dr Adam Łukasiewicz - Badania obrazowe w diagnostyce "ostrego brzucha"
  • dr Elżbieta Milewska - Metody emisyjne
  • dr Elżbieta Milewska - Metody emisyjne
  • dr Izabela Prokop - Leki przeciwirusowe
  • dr Magdalena Szkudlarek - Anatomy of scapulohumeral muscles and brachial plexus
  • dr Magdalena Szkudlarek - Aparat fonacyjny i artykulacyjny mowy
  • dr Magdalena Szkudlarek - Anatomy of arm
  • dr Magdalena Szkudlarek - Anatomy of forearm
  • dr Magdalena Szkudlarek - Anatomy of hand
  Lista jest aktualizowana na bieżąco.
  Powrót