• Aktualności

  Nagrania wykładów - zapraszamy nauczycieli akademickich UMB

  21.04.2020 07:48
  Autor: Administrator UMB

   

  Szanowni Państwo,
   
  Przypominamy, że umożliwione zostało nagrywanie wykładów w celu udostępnienia studentom. Rezerwacja terminu nagrania odbywa się za pośrednictwem formularza na stronie UMB - https://calendly.com/studio-umb
  Udostępnione nowe terminy (obecnie do 05.06.2020r.)
   
  Prezentujemy wykład Pana prof. dr hab. Adriana Chabowskiego. Pozostałe nagrane wykłady przewidziane są również w trybie niepublicznym.
   
   
   
  Wykaz wykładów:
   
  • prof. dr hab. Marcin Baranowski - Renal physiology
  • prof. dr hab. Marcin Baranowski - Water, Electrolyte and Acid Base Balance
  • prof. dr hab. Artur Bossowski - Aktualne rekomendacje w diagnostyce i leczeniu hiperkortyzolemii u dzieci
  • prof. dr hab. Artur Bossowski - Zespoły niedoczynności wielogruczołowej w świetle aktualnych wytycznych u dzieci
  • prof. dr hab. Artur Bossowski - Wole proste diagnostyka i leczenie
  • prof. dr hab. Artur Bossowski - Choroby przytarczyc u dzieci
  • prof. dr hab. Artur Bossowski  - Przedwczesne pokwitanie diagnostyka i leczenie
  • prof. dr hab. Artur Bossowski - Zespoły mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych (MEN) u dzieci
  • prof. dr hab. Artur Bossowski  - Nadczynność tarczycy u dzieci w świetle nowych wytycznych.
  • prof. dr hab. Artur Bossowski Niedoczynność tarczycy u dzieci- obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie.
  • prof. dr hab. Adrian Chabowski - Fizjologia układu moczowego (wydalniczego)
  • prof. dr hab. Adrian Chabowski - Fizjologia wydzielania wewnętrznego 1 i 2
  • prof. dr hab. Adrian Chabowski - Fizjologia układu pokarmowego
  • prof. dr hab. Adrian Chabowski - Fizjologia wysiłku fizycznego
  • prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki - Aktualny model postępowania w ostrych zespołach wieńcowych
  • prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki - Aktualny model postępowania w przewlekłych zespołach wieńcowych
  • prof. dr hab. Marek Gacko - Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych
  • prof. dr hab. Marek Gacko - Ostre niedokrwienie, urazy
  • prof. dr hab. Marek Gacko - Tętniak aorty
  • prof. dr hab. Marek Gacko - Przewlekła niewydolność żylna
  • prof. dr hab. Maria Górska - Endokrynologia, wstęp i choroby podwzgórza i przysadki. Położnictwo
  • prof. dr hab. Maria Górska - Regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej. Biostatystyka
  • prof. dr hab. Maria Górska - Położnictwo. Choroby nadnerczy w ciąży
  • prof. dr hab. Maria Górska - Wykład 5. Otyłość, cukrzyca t2. Biostatystyka
  • prof. dr hab. Maria Górska - Wykład 6. Cukrzyca t1. Biostatystyka
  • prof. dr hab. Maria Górska - Położnictwo. Wykład 3 Choroby tarczycy w ciąży
  • prof. dr hab. Maria Górska - Biostatystyka. Wykład 7. Powikłania cukrzycy
  • prof. dr hab. Maria Górska - Położnictwo. Wykład 4. Choroby tarczycy cd. Choroby przytarczyc
  • prof. dr hab. Maria Górska - Położnictwo. Wykład 5. Ciąża a otyłość i cukrzyca
  • prof. dr hab. Maria Górska - Wykład 6 położnictwo. Cukrzyca w ciąży. Cukrzyca t1 a ciąża
  • prof. dr hab. Maria Górska - Wykłąd 7 położnictwo. Powikłania cukrzycy
  • prof. dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska - Choroby nadnerczy
  • prof. dr hab. Irina Kowalska - Cukrzyca - rozpoznanie, klasyfikacja, kryteria wyrównania
  • prof. dr hab. Alina Kułakowska - Neuroimmunologia (część I)
  • prof. dr hab. Alina Kułakowska - Neuroimmunologia (część II)
  • prof. dr hab. Alina Kułakowska - Wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
  • prof. dr hab. Alina Kułakowska - Bóle głowy i twarzy
  • prof. dr hab. Urszula Łebkowska - Diagnostyka obrazowa układu moczowego
  • prof. dr hab. Urszula Łebkowska -Diagnostyka gruczołu piersiowego - badania szczególnej troski
  • prof. dr hab. Zenon Mariak - Urazy czaszkowo mózgowe i nadciśnienie wewnątrzczaszkowe cz. 1 i cz. 2
  • prof. dr hab. Zenon Mariak - Urazy ośrodkowego układu nerwowego i nadciśnienie wewnątrzczaszkowe cz. 3 i cz. 4
  • prof. dr hab. Zenon Mariak - Urazy rdzenia kręgowego i kręgosłupa
  • prof. dr hab. Zenon Mariak - Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
  • prof. dr hab. Wojciech Miltyk - Metody termiczne w analizie leków
  • prof. dr hab. Janusz Myśliwiec - Medycyna nuklearna: detekcja promieniowania
  • prof. dr hab. Janusz Myśliwiec - Medycyna nuklearna: technika PET
  • prof. dr hab. Janusz Myśliwiec - Medycyna nuklearna: kardiologia nuklearna
  • prof. dr hab. Janusz Myśliwiec - Medycyna nuklearna: neurologia nuklearna
  • prof. dr hab. Janusz Myśliwiec - Medycyna nuklearna: radiofarmacja
  • prof. dr hab. Janusz Myśliwiec - Medycyna nuklearna: endokrynologia nuklearna
  • prof. dr hab. Jerzy Pałka - Chemia leków - III rok Farmacja (kontynuacja)
  • prof. dr hab. Jerzy Pałka - Farmakoekonomika (kontynuacja)
  • prof. dr hab. Jerzy Pałka - Molekularne mechanizmy farmakoterapii chorób nowotworowych
  • prof. dr hab. Jerzy Pałka - Chemia antybiotyków
  • prof. dr hab. Marek Rogowski - Wprowadzenie do diagnostyki i leczenia chorób nosa i zatok przynosowych
  • prof. dr hab. Marek Rogowski - Profilaktyka zaburzeń słuchu u dzieci i młodzieży. Badania przesiewowe słuchu
  • prof. dr hab. Marek Rogowski - Powikłania śródczaszkowe zapalenia zatok przynosowych
  • prof. dr hab. Marek Rogowski - Niedosłuch u dzieci a zaburzenia rozwoju mowy
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Kosmetologia I stopnia III wykład
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Analityka medyczna I rok, chemia analityczna wykład III
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Farmacja I rok, chemia analityczna wykład IV
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Kosmetologia studia I stopnia II rok Analiza chemiczna kosmetyków wykład IV
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Analityka medyczna I rok, chemia analityczna wykład IV
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Farmacja I rok, V wykład z chemii analitycznej
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Analityka medyczna I rok, chemia analityczna wykład V
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska  - Kosmetologia I stopnia II rok. Analiza chemiczna kosmetyków
  • prof. dr hab. Bożena Sobkowicz - Zawał serca. Jak rozpoznać? Jak leczyć?
  • prof. dr hab. Bożena Sobkowicz - Migotanie przedsionków - od teorii do praktyki
  • prof. dr hab. Bożena Sobkowicz - Ostre stany w kardiologii
  • prof. dr hab. Bożena Sobkowicz - Infekcyjne zapalenie wsierdzia
  • prof. dr hab. Bożena Sobkowicz - Niewydolność serca
  • prof. dr hab. Bożena Sobkowicz - Fakultet dla studentów IV roku w dziedzinie kardiologii
  • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński - Niepłodność partnerska
  • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński - Choroby łagodne piersi, rak piersi
  • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński - Współczesna antykoncepcja
  • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński - Klimakterium. Menopauza. Hormonalna terapia po menopauzie
  • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński - Cykl płciowy
  • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński - Zapłodnienie. Rozwój zarodka. Łożysko. Endokrynologia ciąży
  • prof. dr hab. Jacek Szamatowicz - Fizjologia i patologia procesów rozrodczych mężczyzny
  • prof. dr hab. Joanna Zajkowska - COVID-2019
  • dr hab. Leszek Boćkowski - Potencjały wywołane egzogenne i endogenne
  • dr hab. Leszek Boćkowski - Podstawy neurofizjologii klinicznej
  • dr hab. Leszek Boćkowski - Wprowadzenie do badania elektromiograficznego i elektroneurograficznego
  • dr hab. Leszek Boćkowski - Dysglosja - etiologia klasyfikacja, obraz kliniczny i postępowanie
  • dr hab. Leszek Boćkowski - Diagnostyka elektrofizjologiczna uszkodzeń nerwów obwodowych
  • dr hab. Leszek Boćkowski - Elektrodiagnostyka zaburzeń transmisji nerwowo mięśniowej
  • dr hab. Leszek Boćkowski - Dyzartryczne zaburzenia mowy
  • dr hab. Jacek Breczko - Filozofia nowożytna (dla kierunku Zdrowie Publiczne, rok I)
  • dr hab. Jacek Breczko - Filozofia nowożytna, część 2 (Zdrowie Publiczne)
  • dr hab. Jacek Breczko - Bioetyka (etyka opisowa i normatywna, najważniejsze systemy normatywne, statusu ontologiczny wartości)
  • dr hab. Jacek Breczko - Bioetyka - status etyki normatywnej i główne współczesne doktryny etyczne
  • dr hab. Jacek Breczko - Bioetyka - główne współczesne doktryny etyczne oraz ich geneza
  • dr hab. Jacek Breczko - Bioetyka - główne współczesne doktryny etyczne oraz ich geneza cz.2
  • dr hab. Jacek Breczko - Bioetyka - starożytne kodeksy lekarskie, etyka medyczna, uwarunkowania powstania bioetyki
  • dr hab. Jacek Breczko - Powstanie bioetyki. Etyka środowiskowa i etyka medyczna. „Od kiedy zaczyna się człowiek?” – konsekwencje różnych rozstrzygnięć
  • dr hab. Jacek Breczko - Logika - definicje, struktura, prehistoria
  • dr hab. Jacek Breczko - Logika - prehistoria (CD), sylogistyka Arystotelesa
  • dr hab. Jerzy Głowiński - Podstawy transplantologii
  • dr hab. Jolanta Lewko - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w prewencji wykroczeń zawodowych
  • dr hab. Magdalena Nowosielska - Stomatologia rok I - stomatologia społeczna -4 wykłady
  • dr hab. Magdalena Nowosielska - II rok stomatologii. Profesjonalizm w medycynie
  • dr hab. Matylda Sierakowska - Model nauczania podającego. Wykorzystanie wykładu, pogadanki w edukacji zdrowotnej
  • dr hab. Matylda Sierakowska - Środki dydaktyczne w edukacji zdrowotnej i kształceniu zawodowym
  • dr hab. Matylda Sierakowska - Nauczanie bezpośrednie. Metody nauczania oparte na działaniu praktycznym i ich wykorzystanie w edukacji zdrowotnej.
  • dr hab. Matylda Sierakowska - Istota nauczania problemowego. Wykorzystanie metod aktywizujących w nauczaniu zawodowym i edukacji zdrowotnej.
  • dr hab. Bożena Skotnicka - Choroby gruczołów ślinowych
  • dr hab. Bożena Skotnicka - Choroby układu chłonnego gardła
  • dr hab. Katarzyna Socha - Witaminy antyoksydacyjne oraz witamina D
  • dr hab. Katarzyna Socha - Witaminy z grupy B
  • dr hab. Katarzyna Socha - Składniki mineralne
  • dr hab. Katarzyna Socha - Bezpieczeństwo żywności
  • dr hab. Katarzyna Socha - Choroby na tle wadliwego żywienia
  • dr hab. Joanna Śmigielska-Kuzia - Wprowadzenie do badania elektroencefalograficznego - 2 wykłady
  • dr Anna Bobrus- Chociej - Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci  
  • dr Agnieszka Choińska - Socjologia Medycyny - podsumowanie treści wykładowych
  • dr Agnieszka Choińska - Socjologia - aspekty społeczne niepełnosprawności
  • dr Magdalena Choromańska - Diagnostyka i klasyfikacje chorób tkanek okołowierzchołkowych
  • dr Magdalena Choromańska - Antyseptyczne leczenie kanałowe
  • dr Urszula Daniluk - Choroba trzewna i inne choroby związane z glutenem
  • dr Andrzej Guzowski - Problemy wielokuturowości - wprowadzenie
  • dr Andrzej Guzowski - Wielokulturowość społeczeństwa polskiego
  • dr Andrzej Guzowski - Problemy wielokulturowości - Inny
  • dr Andrzej Guzowski - Tanatoedukacja - lęk pierwotny wstęp do seminarium
  • dr Monika Jedynak - Intensive Care Unit
  • dr Monika Jedynak - Oxygen and breathing
  • dr Juliusz Kosel - Obstetric Anesthesia
  • dr Juliusz Kosel - Basics of pain therapy
  • dr Juliusz Kosel - Sepsis patogenesis
  • dr Juliusz Kosel - Microbiology in ICU
  • dr Juliusz Kosel - ICU Scoring Systems
  • dr Julisz Kosel - Sepsis Guideline 2016
  • dr Urszula Kościuczuk - Adult Advanced Life Support
  • dr Urszula Kościuczuk - Pierwsza pomoc - bandażowanie
  • dr Urszula Kościuczuk - Indukcja znieczulenia ogólnego/Induction of general anaesthesia
  • dr Urszula Kościuczuk - Brain death protocol
  • dr Maria Kościuszko - Choroby układu podwzgórzowo-przysadkowego
  • dr Krystyna Kowalczuk -
  • dr Adam Łukasiewicz - Badania obrazowe w diagnostyce "ostrego brzucha"
  • dr Elżbieta Milewska - Metody emisyjne
  • dr Elżbieta Milewska - Metody optyczne
  • dr Izabela Prokop - Leki przeciwirusowe
  • dr Hanna Rolka, dr hab. Jolanta Lewko, dr hab. Matylda Sierakowska - Podstawy pielęgniarstwa - udział pielęgniarki w procesie pielęgnowania pacjenta w stanie astmatycznym
  • dr Hanna Rolka - Zmiana opatrunku w przypadku zastosowania drenażu jamy ciała
  • dr Hanna Rolka, dr Krystyna Kowalczuk - Zdejmowanie szwów
  • dr Hanna Rolka, dr Krystyna Kowalczuk - Zmiana opatrunku na ranie zakażonej
  • dr Hanna Rolka, dr Krystyna Kowalczuk - Zmiana opatrunku na ranie niezakażonej
  • dr Magdalena Szkudlarek - Anatomy of scapulohumeral muscles and brachial plexus
  • dr Magdalena Szkudlarek - Aparat fonacyjny i artykulacyjny mowy
  • dr Magdalena Szkudlarek - Anatomy of arm
  • dr Magdalena Szkudlarek - Anatomy of forearm
  • dr Magdalena Szkudlarek - Anatomy of hand
  • dr Magdalena Szkudlarek - Vascular system of forearm and hand
  • dr Magdalena Szkudlarek - Aparat artykulacyjny mowy II
  • dr Magdalena Szkudlarek - Aparat artykulacyjny mowy III
  • dr Magdalena Szkudlarek - Aparat rezonacyjny mowy - jama nosowa i zatoki przynosowe
  • dr Magdalena Szkudlarek - Ośrodkowy układ nerwowy w aspekcie procesu mowy
  • dr Magdalena Szkudlarek - Układ nerwowy w aspekcie procesu mowy
  • dr Magdalena Szkudlarek - Narząd słuchu i równowagi
  • dr Magdalena Szkudlarek - Narząd wzroku w aspekcie komunikacji międzyludzkiej
  • dr Magdalena Szkudlarek - Układ ruchu w aspekcie niewerbalnej komunikacji międzyludzkiej
  • lek. Andrzej Drozdowski - AB balance, fluid therapy, acute renal insufficiency
  • lek. Paulina Świrydo - Pierwsza pomoc
  • lek. Paulina Świrydo - Anesthesiology and IntensiveTherapy Advacend Life Support 2
  • lek. Paulina Świrydo - Postresustitation care 2
  Lista jest aktualizowana na bieżąco.
  Powrót