• Aktualności

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozstrzygnął przetarg na budowę Centrum Psychiatrii

  27.03.2020 10:34
  Autor: Administrator UMB

   

  Firma Budimex zaprojektuje i wybuduje Centrum Psychiatrii UMB. Uczelnia rozstrzygnęła przetarg w tej sprawie. Budynek jest współfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Inwestor na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ma 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin zakończenia prac budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mija 31 maja 2022 r. Inwestycja przewiduje budowę budynku, w którym mieścić się będą: Klinika Psychiatrii Osób Dorosłych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Centrum powstanie w miejscu rozebranego tzw. ”Domku Szwedzkiego” na zapleczu szpitali klinicznych.

  Ustalone w wyniku przetargu całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski i roboty budowalne, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi brutto 28 771 205 zł

   

  Opis projektu:

  Projekt dotyczy utworzenia Centrum Psychiatrii USK i UDSK, który zakłada budowę 4-kondygnacyjnego obiektu (w tym trzy kondygnacje naziemne i jedna kondygnacja podziemna), o łącznej powierzchni użytkowej około 3800 m2.

  W ramach projektu powstanie budynek w połowie przeznaczony na Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK (tj. 1,5 kondygnacji naziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej) oraz na Klinikę Psychiatrii USK ( tj. 1,5 kondygnacji nadziemnej i 0,5 kondygnacji podziemnej). W kondygnacji podziemnej planuje się zlokalizowanie archiwum, szatni personelu, pomieszczeń technicznych.

  Projekt pozwoli na  świadczenie pełnego zakresu usług medycznych w dziedzinie psychiatrii, w tym pobytów  całodobowych  pacjentów

   

  Planowana liczba łóżek:

  Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UDSK – 36 łóżek

  Klinika Psychiatrii Osób Dorosłych USK – 40 łóżek

   

  Powrót