• Aktualności

  Komunikat Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w sprawie szczepień ochronnych przeciwko grypie z dnia 07.09.2020r.

  21.09.2020 15:52
  Autor: Administrator UMB

   

  Władze Rektorskie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rekomendują szczepienie ochronne przeciwko grypie wszystkim członkom wspólnoty Uczelni.

  Pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
  oraz Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku mają możliwość wykonania nieodpłatnego szczepienia w ramach pracy w szpitalach.

  Pozostałym pracownikom, studentom i doktorantom UMB przysługuje refundacja części kosztów szczepienia w wysokości do 40 zł brutto*. Refundacja dotyczy wydatków poniesionych na szczepienia w okresie od 01.09.2020r.
  do 31.12.2020r. Celem dokonania zwrotu wydatków należy:

  a) przesłać fakturę/rachunek imienny zakupu szczepionki na adres: szczepienia@umb.edu.pl

  b) w treści maila podać numeru rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot

  Osoba do kontaktu: mgr Joanna Radzajewska tel. (85) 748 5402.

   

  Ponadto, informujemy, że zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie
  www.pacjent.gov.pl od 1 września szczepienia przeciwko grypie
  w połowie refundowane dla:

  - dorosłych, do 65 roku życia z chorobami współistniejącymi np. z chorobami metabolicznymi, kardiologicznymi, oddechowymi, po transplantacjach,

  - kobiet w ciąży,

  - dorosłych od 65 roku życia do 75 roku życia.

  Szczepionka przeciw grypie jest bezpłatna dla osób powyżej 75 roku życia.

  * Kwota brutto obejmuje podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Kwota do zwrotu na rachunek bankowy zostanie pomniejszona o ww. obciążenia publiczno-prawne.

   

  Powrót