• Aktualności

  Informacja dot. zgód Komisji Bioetycznej do projektów badawczych zaplanowanych do realizacji w 2021r.

  12.01.2021 14:42
  Autor: Administrator UMB

   

  Szanowni Państwo

  Kierownicy projektów badawczych zaplanowanych do realizacji w 2021r.

   

   

  W związku ze zmianą od dnia 1.01.2021r. przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( DZ.U.2020.514 z dnia 2020.03.24), przypominam o obowiązku uzyskania zgody komisji bioetycznej w zakresie planowanych przez Państwa badań naukowych, które stanowią tzw. eksperyment medyczny.

   

  Zgodnie z art. 29 ust. 1. w/w ustawy - Eksperyment medyczny (leczniczy lub badawczy) może być przeprowadzony wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję (...).

  Należy pamiętać, że zgodnie z art. 21 ust. 4 w/w ustawyEksperymentem medycznym jest również przeprowadzenie badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby do celów naukowych. (Uwaga! – przepis dotyczy też projektów, które zakładają wykorzystanie materiału biologicznego pobranego w ramach doświadczeń, na które wcześniej uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej. Takie projekty wymagają aktualnej zgody Komisji Bioetycznej).

   

  Przypominam, że najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej przy UMB planowane jest na dzień 28 stycznia br.

  Komisja prosi o składanie wniosków najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

   

  Projekty naukowe zaplanowane do realizacji w 2021r. nie uzyskają decyzji o ich finansowaniu bez dostarczenia aktualnej zgody Komisji Bioetycznej UMB.

   

  Z poważaniem,

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB

   

  Powrót