• Aktualności

  Nauka w UMB. Rozpoczynamy nowy cykl

  30.04.2021 12:57
  Autor: Administrator UMB
   
  W ostatnich latach liczba prac naukowych publikowanych przez badaczy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku systematycznie rośnie.
  Zgodnie z bazą Pubmed, archiwizującą artykuły naukowe w dziedzinie nauk biomedycznych i przyrodniczych, w 2011 roku opublikowanych było ok. 200 prac afiliowanych UMB, a w roku 2020 było to już ponad 600 prac.
   
  Przygotowanie publikacji naukowej to ciężka praca, niejednokrotnie trwająca latami przy zaangażowaniu wielu osób. Uzyskane wyniki, pomimo dużej wartości poznawczej i potencjalnego znaczenia społecznego, często pozostają niezauważone przez szerszą społeczność naszej uczelni, nie mówiąc już o społeczności pozaakademickiej. A przecież nasi naukowcy dokonują ważnych odkryć, które mogą zainteresować nie tylko specjalistów z danej dziedziny.
   
  Stąd pomysł na nowy cykl „Nauka w UMB”, w ramach którego planujemy cyklicznie publikować na stronie uczelni informacje o nowych artykułach naukowych naszych pracowników, a także pozyskanych grantach czy innych sukcesach badawczych. Aby dotrzeć do jak najszerszej liczby odbiorców prezentowane informacje będą miały charakter popularno-naukowy. Mamy nadzieję, że dzięki temu nauka będzie bliżej Ludzi. A ponadto, osoby zajmujące się nauką (Pracownicy, Doktoranci, Studenci) będą mogły lepiej poznać warsztat badawczy i tematykę badań swoich kolegów.
  Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi sukcesami naukowymi!

   

  Nauka w UMB

  Powrót